CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cha truyền, con nối trong doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam

SSHPA (20-11-2018) – Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 500 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rất nhiều trong số đó là các doanh nghiệp gia đình tra truyền con nối. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp gia đình nào cũng thành công sau khi chuyển giao thế hệ.

Tác giả Phạm Thành Trung (University of Gloucestershire, Anh Quốc) và cộng sự mới đây đã điều tra về các doanh nghiệp gia đình Việt Nam chuyển giao thế hệ thành công và đánh giá vai trò của người cha trong hỗ trợ quá trình phát triển của người con. Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies (ESCI, 2017 CiteScore 1.04).

Các tác giả đã thực hiện phỏng vấn bán cấu trúc với 5 cặp cha-con đã thành công trong việc thúc đẩy doanh nghiệp gia đình sau giai đoạn chuyển giao. Kết quả nghiên cứu cho thấy người cha có vai trò rất quan trọng trong từng giai đoạn phát triển kiến thức kinh doanh của người con. Người cha là một hình mẫu để người con noi theo khi còn nhỏ. Sau đó, cha trở thành người hỗ trợ trong quá trình học hỏi của con. Khi con bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình thì cha trở thành người người thầy. Cuối cùng, khi con trở thành một người lãnh đạo thì cha sẽ hỗ trợ và đưa ra lời khuyên khi cần thiết.

(Nguồn: Negative Space from Pexels)

Hầu hết các doanh nghiệp gia đình thường không thành công khi chuyển giao sang thế hệ hai hay ba. Vì thế kết quả nghiên cứu này đã cung cấp một mô hình về quá trình học hỏi của người con, cũng như vai trò của người cha. Mô hình này có thể sẽ giúp các doanh nghiệp có kế hoạch phù hợp để quá trình chuyển giao thế hệ được thành công. Các tác giả cũng gợi ý chính phủ nên có sự hỗ trợ thông qua giảng dạy lí thuyết kinh doanh và khởi nghiệp. Đồng thời các chương trình đào tạo cũng nên có hướng phát triển chương trình cho quản lí doanh nghiệp gia đình.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Pham, T. T., Bell, R., & Newton, D. (2018). The father’s role in supporting the son’s business knowledge development process in Vietnamese family businesses. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, DOI: 10.1108/JEEE-01-2018-0006.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Vu Thi Hanh (3/20/2019 9:52 PM): Bài viết hay. Cảm ơn tác giả!