CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Lưu trữ dữ liệu, quy chuẩn minh bạch là cách tốt nhất để các nghiên cứu KHXH tái lập tốt hơn

SSHPA (23-11-2018) – Các thí nghiệm tâm lý học nổi tiếng như nhà tù Stanford, kẹo bông gòn đã và đang bị đặt dấu hỏi, các nghiên cứu trên hai tạp chí NatureScience cũng đã được kiểm tra mức độ tái lập và chỉ đạt 62%. Các dấu hỏi về dữ liệu, phương pháp đối với các ngành xã hội nói chung và ngành tâm lý học ngày một lớn hơn. Đặc biệt, là sau kết quả của dự án Many Labs 2 mới được công bố ngày 19 tháng 11 vừa qua.

(Nguồn: By Deutsche Fotothek‎, CC BY-SA 3.0)

Với sự đồng tâm hiệp lực của 186 nhà nghiên cứu đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, 28 nghiên cứu tâm lý học đã được thử thách khả năng tái lập và chỉ có 14 kết quả nghiên cứu là tái lập thành công. Trái với quan điểm phổ biến là việc thay đổi mẫu sẽ khiến kết quả bị ảnh hưởng, nghiên cứu của Many Labs 2 đã cho thấy các kết quả nghiên cứu tái lập thành công sẽ đúng với hầu hết các mẫu từ 6 châu lục trên thế giới. Có những sự biến động nhỏ giữa các mẫu của các kết quả tái lập thành công. Theo nhóm nghiên cứu, sự biến động là do hiệu ứng mạnh hay yếu giữa từng mẫu.Ngược lại, đối với các kết quả không thành công thì chúng cũng không thành công giữa các mẫu. 

Kết quả của dự án Many Labs 2 là kết quả mới nhất được công bố thuộc các dự án tái lập kết quả nghiên cứu do Brian Nosek (Center for Open Science) dẫn dắt. Cho đến nay, trong tổng số 190 kết quả nghiên cứu được thử nghiệm tính tái lập, chỉ có 90 kết quả (khoảng 47%) là được tái lập thành công. Như một thông lệ, một nghiên cứu khác công bố kết quả cá cược khả năng tái lập giữa các nhà khoa học trong dự án cũng sẽ sớm được công bố trên Journal of Economic Psychology.

(Nguồn: Photo by Lukas from Pexels)

Theo các nhà nghiên cứu của dự án, giới nghiên cứu cần có sự cải cách triệt để hơn. Ví dụ, hiện nay, ngay cả các triết gia cũng ngày càng sử dụng nhiều hơn các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, thống kê để có thể giải quyết các vấn đề triết học tốt hơn. Các nhà khoa học khác như Phillip Stark đã đề xuất mỗi nghiên cứu không chỉ nên mô tả qua qua về phương pháp mà cần chuẩn bị hẳn một “công thức nghiên cứu” với đầy đủ nguyên liệu, cách thức. Mục đích cuối cùng là để các chuyên gia khác có thể thực hiện lại nghiên cứu ngay khi đọc. Điều này cũng phù hợp với xu hướng Open Science với những lời kêu gọi dự liệu mở, phản biện mở, thuật toán mở, hay đối thoại mở.

Sau các kết quả của các thí nghiệm tái lập kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học của các dự án cũng đánh giá chỉ có minh bạch và khoa học mở mới có thể giúp cải thiện tính tái lập và sự đảm bảo của các nghiên cứu.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):