CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Công cụ A.I. hỗ trợ bình duyệt khoa học

SSHPA (28-11-2018) – Bình duyệt khoa học tuy là một việc công ích nhưng nó cũng ngốn rất nhiều thời gian và công sức của các nhà nghiên cứu. Chính vì thế, một số nhà xuất bản học thuật lớn đang thử nghiệm các công cụ A.I. để hỗ trợ và rút ngắn thời gian bình duyệt cho các nhà nghiên cứu.

StatReviewer, hiện được hệ thống quản lý bình duyệt của Elsevier thử nghiệm, là một công cụ được sử dụng để kiểm tra thống kê và phương pháp nghiên cứu. Trong khi đó, công cụ UNSILO sẽ phân tích bản thảo và đưa ra các khái niệm tóm lược nội dung nghiên cứu. Sau quá trình phân tích, các công cụ A.I. này sẽ gửi báo cáo về cho các nhà biên tập và bình duyệt để họ có thể đưa ra các quyết định cuối cùng.

(Nguồn: Pexels)

Một công cụ A.I. có tên statcheck sau khi kiểm tra các nghiên cứu tâm lý học đã phát hiện ra khoảng 50% nghiên cứu mắc lỗi thống kê. Và cứ 1 trong 8 nghiên cứu thì sẽ xuất hiện lỗi có thể làm thay đổi ý nghĩa thống kê của kết quả. Một số nhà nghiên cứu đánh giá các công cụ này là một bước tiến lớn và sẽ có thể hỗ trợ trong cả viết đơn xin tài trợ hay tổng quan nghiên cứu. Tuy vậy, đối với một số tạp chí thì đội ngũ biên tập vẫn đánh giá các công cụ này chưa thực sự phù hợp với nội dung của tạp chí.

Thực tế, sự xuất hiện của các công cụ A.I. đều nhằm mục đích hỗ trợ con người, vì vậy, đối với công việc cần chuyên môn cao như bình duyệt khoa học, các nhà bình duyệt vẫn sẽ là chốt chặn đáng tin cậy nhất. Các công cụ và thuật toán A.I. sẽ cần thêm thời gian để thực sự hữu ích với bình duyệt khoa học.

*Lược dịch từ bài viết AI peer reviewers unleashed to ease publishing grind của Douglas Heaven trên Nature, 563, 609-610 (2018), doi:10.1038/d41586-018-07245-9.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):