CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Ảnh hưởng kinh tế của việc chuyển đổi canh tác trà hữu cơ tại phía Bắc Việt Nam

SSHPA (03-12-2018) - Trong hàng thập kỷ qua, các tác động xấu đến xã hội, môi trường đã làm tăng nhu cầu về một hệ thống sản xuất bền vững hơn. Vì thế, chiến lược sản xuất lâu dài với tác động tối thiểu đến môi trường bằng cách chuyển đổi cách canh tác truyền thống sang canh tác hữu cơ đã được vận dụng ở nhiều nơi.

Mới đây, hai tác giả đến từ trường Đại học Thái Nguyên là Nguyễn Khánh Doanh, Nguyễn Thị Thu Thương, và cộng sự người Hàn Quốc Yoon Heo (Sogang University) đã công bố nghiên cứu về ảnh hưởng thu nhập của việc chuyển đổi thành canh tác trà hữu cơ tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam. Bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí Sustainability (JIF 2.075, CiteScore 2.37, Q2 Web of Science và SCImago/Scopus).

Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập cẩn thận qua nhiều bước từ năm 2015. Đầu tiên, các hộ gia đình tại 4 tỉnh có sản lượng trà thuộc diện lớn nhất cả nước là Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Giang, và Lai Châu được lựa chọn khảo sát. Bảng câu hỏi khảo sát đã được cấu trúc và tiêu chuẩn hóa để nắm bắt các đặc điểm của hộ gia đình (tuổi, trình độ giáo dục, kinh nghiệm, kiến thức,…), tài sản (diện tích đất, tài sản chăn nuôi), thống kê sản xuất trà (đầu vào và đầu ra), và hỗ trợ của chính phủ. Đồng thời, các cuôc thảo luận nhóm lớn, không đồng nhất cũng được sử dụng để thu thập dữ liệu định tính về động lực và các vấn đề đối mặt khi chuyển đổi sang sản xuất trà hữu cơ. Tổng cộng có 319 hộ gia đình sử dụng biện pháp canh tác hữu cơ và 226 hộ còn lại vẫn sử dụng phương pháp truyền thống.

Sau đó, các tác giả đã sử dụng phương pháp so sánh bằng điểm xu hướng (propensity score matching method) để ước lượng hiệu quả trung bình của việc chuyển đổi canh tác trà hữu cơ lên thu nhập hộ gia đình.

(Nguồn: Pexels)

Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự khác nhau lớn giữa thu nhập trên một hecta của hộ sử dụng phương pháp canh tác hữu cơ và canh tác truyền thống. Cụ thể là hộ gia đình sử dụng phương pháp canh tác hữu cơ đạt được thu nhập trung bình trên một hecta cao hơn hộ canh tác truyền thống. Việc sử dụng phương pháp canh tác hữu cơ giúp hộ gia đình đạt được lợi nhuận cao hơn từ 1038.838 đến 1059.016 ngàn đồng trên một hecta.

Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề nghị các giải pháp nhầm tăng sự chuyển đổi sang canh tác trà hữu cơ: (1)  chính phủ và các bên liên quan khác nên cung cấp các dịch vụ khuyến nông tốt hơn, (2) Đơn giản hóa việc tiếp cận các tín chỉ, (3) hỗ trợ tài chính để nông dân thuê thêm đất và áp dụng công nghệ mới hơn, và (4) chính phủ cần có cơ chế phối hợp hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm đến các cơ sở chế hoặc tiếp thị trà.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA).

Doanh, N. K., Thuong, N. T. T., & Heo, Y. (2018). Impact of conversion to organic tea cultivation on household income in the mountainous areas of northern Vietnam. Sustainability, 10(12), 4475, DOI: 10.3390/su10124475.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):