CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Ảnh hưởng kinh tế, xã hội, môi trường từ việc khai thác vàng tại tỉnh Quảng Nam

SSHPA (22-12-2018) — Các nghiên cứu đầu tiên về ngành khai thác khoáng sản và phát triển được tập trung vào các cộng đồng tại châu Phi và châu Mỹ La Tinh, và đang dần lan ra các quốc gia Đông Nam Á. Trong khi đó, mặc dù Việt Nam có lịch sử khai thác khoáng sản lâu đời, thì số lượng các nghiên cứu vẫn còn rất hạn chế.

Tháng 4 vừa qua, tác giả Nguyễn Bá Nhị (University of Western Australia, Úc) cùng với các cộng sự đã công bố nghiên cứu Fool’s Gold: Understanding Social, Economic and Environmental Impacts from Gold Mining in Quang Nam Province, Vietnam trên tạp chí Sustainability (JIF 2.075; CiteScore 2.37). Đây là nghiên cứu thứ 3 trong chuỗi 3 nghiên cứu của tác giả Nguyễn Bá Nhị về khai thác khoảng sản tại Việt Nam. Hai nghiên cứu trước đó được đăng trên Extractive Industries and Society (2017) và Resources Policy (2018).

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng và chia làm nhiều bước. Đầu tiên, các tác giả phân tích nội dung đối với thông tin có được từ các nguồn: các bản thảo nghiên cứu, báo, tài liệu chính phủ và báo cáo của công ty khai thác. Sau đó tác giả thực hiện phỏng vấn bán cấu trúc và cấu trúc với các cá nhân và các nhóm liên quan để thu thập thông tin từ người dân địa phương, các quan chức chính phủ và nhân viên/quản lý công ty khai thác mỏ. Cuối cùng, bảng câu hỏi được thiết kế riêng cho ba nhóm đối tượng: thành viên cộng đồng, nhân viên chính phủ và nhân viên công ty khai thác mỏ. Các chủ đề phỏng vấn được chia ra như sau:

  • Thành viên cộng đồng: các tác động của việc khai thác đến chất lượng nguồn nước, cơ sở hạ tầng, đất đai, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thu nhập, việc làm, xã hội, và môi trường;
  • Nhân viên khai thác và dân làng: các tác động từ địa phương đến cuộc sống và sinh kế.
  • Nhân viên chính phủ và quản lý: các vấn đề khu vực như chính sách được sử dụng để thúc đẩy và kiểm soát hoạt động khai thác.

Sau khi hoàn thành việc thu thập dữ liệu, kiểm tra chéo được áp dụng trước khi phân tích dữ liệu.

(Nguồn: Pexels)

Kết quả chỉ ra sự gia tăng của các cơ hội việc làm, sự phát triển của cơ sở hạ tầng, xã hội, và sự xuất hiện của các sáng kiến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại các cộng đồng có hoạt động khai thác mỏ. Tuy nhiên, các ảnh hưởng xấu của từ việc khai mỏ cũng được các tác giả lưu ý: ô nhiễm môi trường, phá rừng, số lượng hoạt động tội phạm và nghiện ma túy gia tăng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra sự phụ thuộc của các cộng đồng đối với hoạt động khai thác mỏ và hệ quả khi các mỏ bị đóng cửa ngắn hạn, dẫn đến mất việc trên diện rộng. Chính quyền địa phương có thể là người hưởng lợi lớn nhất từ khai thác với sự gia tăng của nguồn thu thuế và tiềm năng quản lý đất thuê. Trong khi đó, các cộng đồng không khai thác không có lợi ích trực tiếp từ các hoạt động khai thác đã duy trì sự đa dạng kinh tế và do đó có khả năng phục hồi tốt hơn trước các cú sốc kinh tế từ đóng cửa mỏ.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Nguyen, N., Boruff, B., & Tonts, M. (2018). Fool’s gold: Understanding social, economic and environmental impact from gold mining in Quang Nam province, Vietnam. Sustainability, 10(5), 1355, DOI:10.3390/su10051355.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):