CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Hành vi sử dụng điện thoại thông minh của du khách tham quan công viên giải trí chủ đề

SSHPA (1-1-2019) — Sự xuất hiện của điện thoại thông minh mang đến sự thay đổi lớn trong ngành du lịch. đang nhận được sự quan tâm ngày càng tăng trong các nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch và hệ thống thông tin.

Tác giả Valentina Kirova và Võ Thanh Tân (La Rochelle Business School, Pháp) mới đây đã công bố nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố hoàn cảnh lên việc sử dụng điện thoại thông minh trong lúc tham quan công viên giải trí chủ đề. Đây là nghiên cứu đầu tiên về chủ về này và được đăng trên tạp chí Information & Management (2017 JIF 3.890, CiteScore 5.24).

Trong bài, tác giả đã sử dụng phân tích định tính để đề xuất và đồng thời xác định khung khái niệm về sự ảnh hưởng của năm yếu tố bối cảnh đến các hình thức và cường độ sử dụng điện thoại thông minh trong chuyến thăm công viên giải trí chủ đề. Phương pháp nghiên cứu được hỗn hợp từ hướng tiếp cận dân tộc học, tường thuật kinh nghiệm giải trí và phỏng vấn hiện tượng.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng so sánh với các kỳ nghỉ dài ngày thông thường, du khách dành tham quan công viên giải trí chủ đề dành hầu hết thời gian vào việc tham quan, vui chơi thay cho việc sử dụng điện thoại, vì chuyến tham quan thường được giới hạn trong 1 ngày và chuyến đi thường có sự tham gia của nhiều người. Bên cạnh đó, sự sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ thông tin trong công viên khiến du khách giảm sử dụng điện thoại cho mục đích tiện ích. Nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại trong công viên thì chủ yếu là để liên lạc.

(Nguồn: Pexels)

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Kirova, V., & Tan, V. T. (2018). Smartphone use during the leisure theme park visit experience: The role of contextual factors. Information & Management, DOI: 10.1016/j.im.2018.11.008.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Võ Thanh Tân: Thanks Admin for posting !!!