CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Di sản còn lại

SSHPA (09-01-2019) — Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tạp chí Institutes and Economies (2017 CiteScore 0.25; H Index 5), xuất bản bởi Khoa Kinh tế và Quản trị, University of Malaya, Malaysia, đã công bố nghiên cứu Right Time, Right Place: The Role of Context in the Making of a Successful Project in Vietnam.

Nghiên cứu được thực hiện bởi hai tác giả Kee-Cheok Cheong (University of Malaya) và Lê Sĩ Dược (Văn phòng Chính phủ, Việt Nam).

Nghiên cứu đánh giá mức độ thành công của chương trình hỗ trợ tài chính của UNDP đối với Việt Nam có tên gọi “Strengthening Economic Management in Vietnam”. Các tác giả đánh giá các yếu tố ngoại cảnh của giai đoạn những năm 1990 đã đóng góp rất nhiều cho sự thành công của dự án. Cũng có thể thấy, một dự án mà tác giả Lê Sĩ Dược là giám đốc trong khoảng giai đoạn này: “Tăng cường năng lực của Văn phòng Chính phủ”.

Bài nghiên cứu là một đóng góp ở tầm mức vừa phải cho nghiên cứu quản trị công tại Việt Nam. Tuy vậy, đối với cá nhân tác giả Lê Sĩ Dược, đó là một trong những di sản cuối cùng ông để lại. Tác giả Lê Sĩ Dược đã từ trần chỉ sau 3 tháng kể từ ngày bài viết được nộp (30-6-2016), và bài nghiên cứu này là một sự tưởng nhớ đến cuộc đời của ông. Câu chuyện xúc động đằng sau bài nghiên cứu nhỏ này là vẻ đẹp của tri thức, của nghiên cứu khoa học.

Cái chết đã đưa tác giả rời xa khỏi cuộc sống và bạn bè, người thân. Nhưng những di sản trên trang giấy đó sẽ mãi còn khiến tên tác giả trở nên bất tử.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (3):

  • Trả lời Vu Thi Hanh (3/19/2019 9:09 AM): Bài viết xúc động. Cảm ơn tác giả!
  • Trả lời Hoang V.Q. (1/17/2019 5:08 PM): Chúng tôi đã hoàn thành lời hứa trích dẫn bài của cố tác giả Lê Sĩ Dược trong bài mới ra trên Journal of Clinical Medicine (IF 5.583, CiteScore 7.07, Q1 ISI WoS / Scopus): Righting the misperceptions of men having sex with men: a pre-requisite for protecting and understanding gender incongruence in Vietnam. J. Clin. Med. 2019, 8(1), 105; https://doi.org/10.3390/jcm8010105.
  • Trả lời Hoang V.Q. (1/9/2019 6:04 PM): Tôi sẽ trích dẫn tác phẩm này ngay khi có bài viết tiếp theo với nội dung phù hợp. Trích dẫn sẽ khiến cho tác phẩm, và tác giả, thực sự hồi sinh.