CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Không chấp nhận “đóng”, BBT Journal of Informetrics từ chức, lập tạp chí “mở” cạnh tranh với Elsevier

SSHPA (17-1-2019) — Ngày 14-1 Nature News đưa tin cho biết toàn bộ ban biên tập của tạp chí rất nổi tiếng trong lĩnh vực trắc lượng khoa học Journal of Informetrics do Elsevier xuất bản đã từ chức. Tạp chí này có hệ số tác động rất cao (so với ngành), IF 2017 3.484 (Web of Science).

Việc từ chức nói trên có nguyên nhân mâu thuẫn tư tưởng. Các nhà khoa học hàng đầu đang dẫn dắt tạp chí cho rằng với bản chất và sứ mệnh của tạp chí, chủ yếu nhằm vào đánh giá và cung cấp rộng rãi kiến thức khoa học cho xã hội, tạp chí cần được mở hoàn toàn (“OA”). Đồng thời theo họ, Elsevier cần phải mở cả các kết nối CSDL trích dẫn cho xã hội sử dụng.

Sau nhiều đàm phán không thành công, 29 thành viên ban biên tập đã đồng loạt từ chức. Mặc dù đã đưa ra nhiều phương án nhượng bộ, nhưng Elsevier vẫn không thể thuyết phục được ban biên tập, vì chỉ có OA mới đáp ứng được triệt để yêu cầu của họ. Elsevier viện lý do rằng họ phải đầu tư vào công nghệ quét trích dẫn, vì thế không thể mở cung cấp miễn phí các kết nối trích dẫn.

Ngày 14-1-2019, toàn bộ thành viên ban biên tập vừa từ chức đã sáng lập ra tạp chí Quantitative Science Studies, do nhà xuất bản danh tiếng MIT Press phát hành, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội khoa học International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI).

Ngay lập tức, giới chính sách khoa học Đức ủng hộ. German National Library of Science and Technology (Hanover) đã đầu tư 115.000 đôla để hỗ trợ phí xuất bản cho các tác giả nộp bài vào QSS trong vòng 3 năm tới, và trợ giúp các chi phí vận hành khác. Phí xuất bản bài đặt ở mức 600 đôla cho thành viên của hiệp hội ISSI và 800 đôla cho các tác giả không phải thành viên.

Việc từ chức và lập mới này hưởng ứng hành động tương tự của tạp chí Lingua — do Elsevier phát hành — vào năm 2015, ban biên tập đồng loạt từ chức và lập tạp chí truy cập mở Glossa.

*Nature: doi: 10.1038/d41586-019-00135-8.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):