CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Giá trị giải thưởng khoa học không bình đẳng giữa nam và nữ

SSHPA (18-01-2019) — Số lượng trích dẫn lớn, công bố trên các tạp chí danh giá, hay đạt được các giải thưởng cao quý luôn là những mục tiêu lớn, có ảnh hưởng quan trọng đến sự nghiệp của mỗi nhà nghiên cứu. Đối với các nhà nghiên cứu nữ, việc đạt được các mục tiêu này còn có ý nghĩa khẳng định bản thân trong một môi trường làm việc còn tồn tại sự phân biệt, thành kiến giới tính rõ rệt.

Nghiên cứu đã chỉ ra phụ nữ ít được trở thành tác giả dẫn dắt hơn, các nghiên cứu có phụ nữ ở vị trí quan trọng thu hút trích dẫn kém hơn so với các nghiên cứu của tác giả nam. Tại các giải thưởng lớn như Nobel, mới chỉ có một người phụ nữ đạt giải Nobel kinh tế vào năm 2009, và cũng phải mất 55 năm mới có thêm một nhà vật lý nữ đạt giải Nobel hồi năm ngoái. Mới đây, tác giả Brian Uzzi và cộng sự đã chỉ ra sự phân biệt giới tính rõ rệt ở các giải thưởng y sinh trong giai đoạn 1968-2017.

Trong 50 năm qua, số lượng phụ nữ nhận được giải thưởng tăng từ 5% trong thập kỉ đầu tiên đến gần 30% trong giai đoạn 2008-2017. Tuy nhiên, phụ nữ cũng nhận được các giải thưởng có giá trị kinh tế và sự danh giá kém hơn so với các đồng nghiệp nam. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra các nhà nghiên cứu nữ thường xuyên được trao các giải thưởng không liên quan đến nghiên cứu như các giải thưởng về hỗ trợ, giảng dạy, hay dịch vụ công cộng. Trong thập kỉ gần nhất, phụ nữ chỉ giành được 27% các giải thưởng nghiên cứu nhưng thắng đến hơn 50% các giải thưởng dịch vụ.

(Nguồn: Nature)

So với 50 năm trước, mặc dù các nhà nghiên cứu nữ đạt được nhiều giải thưởng hơn nhưng so với các đồng nghiệp nam, sự công nhận cả về mặt vật chất lẫn giá trị của các giải thưởng mà phụ nữ nhận được vẫn khá ít ỏi.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):