CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Đằng sau quyết định đi hay ở của du học sinh quốc tế

SSHPA (19-01-2019) — Trong thời đại toàn cầu hóa và quốc tế hóa hiện nay, du học sinh quốc tế có một vai trò quan trọng trong đảm bảo sự bền vững về mặt tài chính, danh tiếng, và nguồn nhân lực cho các quốc gia và các trường đại học chủ nhà. Điều này còn đặc biệt đúng với sự trao đổi, tính lưu động (mobility) ổn định từ một lượng học sinh quốc tế yêu thích, trung thành với quốc gia và đại học sở tại.

Điều tra về vấn đề này, nghiên cứu mới của tác giả Phạm Hùng Hiệp (Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục, Đại học Phú Xuân, Huế) và cộng sự đã phát hiện thái độ trung thành và hành vi trung thành của sinh viên quốc tế với quốc gia sở tại được hình thành bởi những cơ chế khác biệt. Nghiên cứu mới này được xuất bản ngày 14-1-2019 trên tạp chí Sustainability (2017 Impact Factor = 2.075; CiteScore = 2.37; Q2 ISI Web of Science và Scopus), thuộc số chuyên đề Academic Contributions to the UNESCO 2019 Forum on Education for Sustainable Development and Global Citizenship. Đây là số đặc biệt chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế UNESCO 2019 do Bộ Giáo Dục thay mặt Chính phủ Việt Nam và UNESCO đồng tổ chức tại Hà Nội vào tháng 7-2019 tới.

Các tác giả đã khảo sát 410 du học sinh Việt Nam tại hơn 15 quốc gia khác nhau để thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu. Sau đó, phương pháp Lập mô hình phương trình cấu trúc SEM được sử dụng để kiểm tra các giả thiết liên quan đến sự tương tác giữa các yếu tố: khoảng cách giữa thực tế và kỳ vọng  (disconfirmation), sự thỏa mãn (satisfaction), chi phí chuyển đổi (switching cost), và thái độ trung thành và hành vi trung thành.

(Nguồn: Pexels)

Kết quả phân tích cho thấy khoảng cách giữa thực tế và kỳ vọng có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến thái độ trung thành trong khi sự thỏa mãn lại chỉ có ảnh hưởng trực tiếp. Trong khi đó, chỉ có hành vi trung thành là bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chi phí chuyển đổi. Điều này cho thấy một sinh viên quốc tế có thể có hành vi trung thành với quốc gia nơi mình du học nhưng không đồng nghĩa với thái độ trung thành.

Đối với du học sinh Việt Nam, các tác giả gợi ý các trường đại học nước ngoài cần có sự am hiểu về ảnh hưởng của nền tảng văn hóa, kinh tế đến suy nghĩ và hành vi của sinh viên Việt Nam. Sự am hiểu đó chắc chắn sẽ giúp đưa ra những chính sách hợp lí để thu hút sinh viên cũng như tạo nên sự gắn bó với quốc gia đó lâu hơn nữa.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Lai, S. L., Pham, H. H., Nguyen, T. H. K., Nguyen, T. C., & Le, A. V. (2019). Toward sustainable overseas mobility of Vietnamese students: Understanding determinants of attitudinal and behavioral loyalty in students of higher education. Sustainability, 11(2), 383, doi:10.3390/su11020383.

Ngày 21-1-2019, bài đã được chỉ mục hóa đầy đủ thông tin thư viện và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu toàn cầu của Scopus, theo hình ảnh dưới đây. Chúc mừng các tác giả.

**Ảnh thumbnail: Pexels

 

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Hồ Mạnh Toàn (2/16/2019 9:04 PM): Theo thông tin "rò rỉ", tỷ lệ chấp thuận (acceptance rate) của Số Chuyên đề UNESCO 2019 tính đến ngày 16-2-2019 chỉ có 20%. Nhiệt liệt chúc mừng các tác giả.