CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Đánh mắng trẻ em dẫn đến các hành vi sai trái và kết quả giáo dục tệ hại

SSHPA (21-01-2019) — Phạt trẻ con bằng cách đánh mắng chúng là một biện pháp sẽ để lại nhiều hậu quả khó lường. Nghiên cứu trên tạp chí Child Development đã phân tích hơn 1000 học sinh và cho thấy, các học sinh được dạy dỗ bằng các biện pháp cứng rắn sẽ thường dẫn đến các hành vi tiêu cực ở tuổi vị thành niên và thành tựu giáo dục kém khi trưởng thành.

Trước đó, các nghiên cứu khác trên PloS ONEJournal of Family Psychology cũng chỉ ra các hệ quả về hành vi, cảm xúc, và thành tích học thuật của trẻ em bị dạy dỗ bằng biện pháp cứng rắn như la mắng, bạt tai, nặng hơn là các hành vi đe dọa bằng lời nói và vũ lực.

(Nguồn: Pexels)

Theo nghiên cứu trên tạp chí Child Development, trẻ em bị phụ huynh dạy dỗ cứng rắn có xu hướng coi trọng bạn bè hơn. Tác giả nghiên cứu cho rằng có thể nhóm trẻ em này không có được sự chấp nhận của bố mẹ nên tìm kiếm điều đó ở bạn bè đồng lứa. Tuy nhiên, điều đó lại dẫn đến những hành vi có hại như hút thuốc, bạo lực học đường, tình dục không an toàn thay vì các mục tiêu dài hạn như giáo dục.

Về lâu dài, các chương trình giáo dục tập trung vào các kĩ năng học thực hành, hoạt động nhóm, cũng như các chương trình hỗ trợ học sinh về các vấn đề tình dục, bạo lực là cần thiết để có thể giúp học sinh cải thiện thành tích học tập cũng như các mối quan hệ của mình.

*Tham khảo:

Harsh parenting may do more harm than good for children's education. Medical News Today.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (2):

  • Trả lời H.M.T (1/28/2019 12:26 AM): La mắng và bạt tai tất nhiên có thể xếp vào đe dọa bằng lời và vữ lực. Tuy nhiên, hàm ý tác giả có thể là phân biệt rõ giữa các hành vi cứng rắn và những hành vi có thể gây hại thực sự: đe dọa. Ranh giới giữa các hành vi này là những điểm mờ và sự phân định ở đây vì thế có tính chất tương đối.
  • Trả lời Hoang Dang Nguyen (1/27/2019 6:32 PM): Trích dẫn: "Trước đó, các nghiên cứu khác trên PloS ONE và Journal of Family Psychology cũng chỉ ra các hệ quả về hành vi, cảm xúc, và thành tích học thuật của trẻ em bị dạy dỗ bằng biện pháp cứng rắn như la mắng, bạt tai, nặng hơn là các hành vi đe dọa bằng lời nói và vũ lực" - như vậy la mắng và bạt tai không phải là đe dọa bằng lời nói và vũ lực?