CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp sản xuất và nông nghiệp tại Việt Nam

SSHPA (24-01-2019) — Mới đây, PGS.TS. Trần Đăng Xuân (Hiroshima University, Nhật Bản) và các cộng sự đã công bố 2 nghiên cứu liên tiếp về năng suất nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity) của các doanh nghiệp sản xuất và nông nghiệp tại Việt Nam trên hai tạp chí Sustainability (2017 Impact Factor = 2.075; CiteScore = 2.37; Q2 ISI Web of Science và Scopus) và Economies (ESCI; Scopus).

Nghiên cứu trên tạp chí Sustainability ra mắt vào cuối năm 2018 đã đánh giá những tác động của môi trường đầu tư đến năng suất lao động của doanh nghiệp dựa trên bộ dữ liệu của 1310 doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Kết quả điều tra cho thấy giới hạn của môi trường đầu tư như thiếu khả năng truy cập Internet và tiếp cận các cơ hội tài chính, nhân viên có trình độ học vấn thấp, hay chi phí hối lộ đã làm giảm năng suất lao động của các doanh nghiệp.

Khả năng truy cập Internet và tiếp cận các cơ hội tài chính cũng đã cho thấy sự tương quan tích cực với năng suất của các doanh nghiệp nông nghiệp tại Việt Nam trong nghiên cứu ra mắt đầu năm 2019 trên tạp chí Economies. Nghiên cứu này đã điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động như kích cỡ doanh nghiệp, sở hữu nhà nước hay nước ngoài, khả năng tiếp cận cơ hội tài chính, vay ngân hàng thông qua bộ dữ liệu của hơn 420 doanh nghiệp nông nghiệp tại Việt Nam. Xét về kích cỡ doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn (trên 300 nhân viên) có năng suất lao động dựa theo chỉ số TFP tích cực hơn so với các doanh nghiệp nhỏ (dưới 200 nhân viên) và siêu nhỏ (dưới 10 nhân viên). Trong khi đó, các doanh nghiệp sở hữu nhà nước cũng gặp vấn đề về năng suất.

Thông qua hai nghiên cứu, các tác giả đánh hy vọng sẽ cung cấp thêm các dữ kiện để các nhà chính sách có sự thay đổi hợp lí, làm tăng năng suất lao động và đẩy mạnh sự phát triển kinh tế bền vững.

Hai công bố là này do tác giả Mai Hương Giang (Hiroshima University, Nhật Bản; Học viện Ngân hàng, Hà Nội) dẫn dắt và PGS.TS. Trần Đăng Xuân là tác giả đầu mối. Thực tế, PGS.TS. Trần Đăng Xuân đã có hơn 150 công bố về tài nguyên sinh học, công nghệ sinh học, và hai nghiên cứu trên là những công bố đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế. Đối với các tác giả Mai Hương Giang, Bùi Huy TrungMai Thanh Quế, đây là những công bố quốc tế đầu tay của mình.

Xin chúc mừng các tác giả và xin chúc nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển và duy trì năng suất trong năm 2019 !


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):