CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Giá trị của hệ sinh thái rặng san hô tại Nha Trang

SSHPA (29-01-2019) — Hệ sinh thái rặng san hô như ở Cù Lao Chàm, Quảng Nam đã cho thấy tác động tích cực đến đời sống của người dân nếu được bảo vệ và khai thác hợp lý. Nha Trang là một thành phố biển khác cũng có một hệ sinh thái rặng san hô nổi tiếng tại Việt Nam. Rặng san hô ở Nha Trang trải rộng hơn 730 hecta với khoảng 504 loài san hô khác nhau, có nhiều lợi ích và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội.

(Nguồn: Ngoc, 2019)

Đầu năm nay, một nghiên cứu mới đã đánh giá giá trị kinh tế và các tác động của biến đổi khí hậu, hoạt động kinh tế đến hệ sinh thái rặng san hô ở vịnh Nha Trang. Nghiên cứu được thực hiện bởi tác giả Quách Thị Khánh Ngọc (Đại học Nha Trang), và công bố trên tạp chí Ecosystem Services (2017 JIF 4.395; CiteScore 4.83).

Đầu tiên, tác giả đã đánh giá giá trị kinh tế của khu vực dựa trên 3 hoạt động kinh tế quan trọng: đánh bắt hải sản, nuôi trồng thủy sản, và du lịch. Sau đó, cách tiếp cận sinh-kinh tế đã được áp dụng để có thể tính toán sự thay đổi mức độ che phủ của san hô dựa trên sự biến đổi nhiệt độ nước biển và mật độ đánh bắt hải sản. Cuối cùng, nghiên cứu phân tích các viễn cảnh về sự biến đổi nhiệt độ nước biển và mật độ đánh bắt hải sản để dự đoán ảnh hưởng của nó tới mức độ che phủ và giá trị kinh tế của rặng san hô.

Trong năm 2015, hoạt động kinh tế tại khu vực rặng san hô ở vịnh Nha Trang mang lại nguồn lợi US$31.51 triệu đô la. Tuy nhiên, nguồn lợi kinh tế cũng kéo theo các hành vi tiêu cực với môi trường như đánh bắt cá bằng thuốc nổ, hay sử dụng cá tạp trong nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, nước biển ấm lên và đánh bắt cá cũng khiến mức độ che phủ của san hô, và lâu dài là giá trị của rặng san hô, giảm sút. Nghiên cứu dự báo nếu nước biển tiếp tục ấm lên trong vòng 20 năm tới, giá trị rặng san hô sẽ giảm tới US$ 13.96 triệu đô la. Và với mật độ đánh bắt cá hiện tại, mức độ che phủ của san hô sẽ giảm khoảng 15%  và đến năm 2065, các hoạt động tại đây sẽ tổn thất US$15.20 triệu đô la giá trị kinh tế.

Trong tương lai, các nhà hoạch định chính sách cần có kế hoạch cụ thể để khai thác hiệu quả giá trị của rặng san hô tại Nha Trang. Trong đó, biến đổi môi trường cần được đặc biệt lưu tâm khi hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế. Cùng với đó, nỗ lực tăng cường sự nhận thức của người dân thành phố Nha Trang cũng rất cần thiết để đảm bảo sự bền vững không chỉ của các rặng san hô mà cả đời sống của chính những người dân.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Ngoc, Q. T. K. (2019). Assessing the value of coral reefs in the face of climate change: The evidence from Nha Trang Bay, Vietnam. Ecosystem Services, 35, 99-108, DOI: 10.1016/j.ecoser.2018.11.008.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):