CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Luyện tập thiền hiệu quả đến mức nào?

SSHPA (01-02-2019) — Luyện tập thiền hướng tới tập trung nhận thức vào hiện tại, môi trường xung quanh, hay trạng thái cơ thể. Thiền định được cho là giúp cải thiện sức khỏe, sự tập trung, và hoạt động tâm trí của người luyện tập. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đánh giá dường sự hiệu quả của thiền đang bị nói quá lên so với thực chứng từ khoa học.

(Nguồn: Photo by nicollazzi xiong from Pexels)

Một nghiên cứu vào năm 2017 đã chỉ ra các nghiên cứu về thiền định thường được thiết kế rất kém: thiếu một định nghĩa rõ ràng, xuyên suốt giữa các nghiên cứu về thiền định, và thường có khả năng mắc phải hiệu ứng giả dược. Thực tế, khi được thiết kế chặt chẽ, kĩ lưỡng, các kết quả đều không cho thấy tác dụng đáng kể nào của tập luyện thiền định. Tuy nhiên, với các trường hợp đặc biệt như stress, trầm cảm, hay lo lắng thì thiền định cho thấy một số hiệu quả đáng kể.

Tựu chung, hầu hết các nghiên cứu vẫn thiếu tiêu chuẩn đủ tốt để thực sự giúp ngành nghiên cứu về thiền định đưa ra các kết quả mạnh hơn. Ngoài ra, nguồn gốc và tính chất tâm linh của thiền cũng khiến việc áp dụng các tiêu chuẩn khoa học cụ thể phức tạp hơn.

Tham khảo:

Bret Stetka. Where's the Proof That Mindfulness Meditation Works?. Scientific America.


Ý kiến bạn đọc (0):