CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tái chế rác thải điện tử tại Việt Nam

SSHPA (05-02-2019; ngày mùng Một Tết Kỷ Hợi 2019) — Trong thời gian gần đây, lượng rác thải điện tử (E-Waste) tăng lên nhanh chóng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu về nhận thức của người dân Việt Nam về tái chế rác thải điện tử vẫn còn khá hạn chế. Bổ sung thêm vào tri thức về vấn đề này, hai tác giả Nguyễn Thị Thu Hồng (Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu Hằng (Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng) và các cộng sự mới đây đã công bố nghiên cứu Determinants of Residents’ E-Waste Recycling Behavioral Intention: A Case Study from Vietnam nhằm tìm hiểu các yếu tố quyết định ý định và hành vi tái chế rác thải của người dân. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Sustainability (2017 Impact Factor = 2.075; CiteScore = 2.37; Q2 ISI Web of Science / Scopus).

(Nguồn: Nguyen, Hung, Lee & Nguyen, 2019)

Nghiên cứu dựa trên lý thuyết về hành vi (Theory of Planned Behavior) và sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Model) để phân tích 520 bảng khảo sát thu thập từ 6 khu vực dân cư tại Đà Nẵng. Kết quả chỉ ra 6 yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tác chế rác thải điện tử của người dân:

  • Nhận thức về môi trường
  • Thái độ đối với việc tái chế
  • Áp lực xã hội
  • Luật pháp và các quy định
  • Chi phí tái chế
  • Sự bất tiện của việc tái chế

Trong đó, luật pháp và các quy định có ảnh hưởng mạnh nhất đối với ý định và hành vi tái chế rác thải điện tử. Ngoài ra, trong khi tất cả các yếu tố đều có ảnh hưởng tích cực đến ý định và hành vi tái chế, duy nhất sự bất tiện của việc tái chế ảnh hưởng tiêu cực đến ý định và hành vi tái chế. Bên cạnh các yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định và hành vi tái chế, bài nghiên cứu đồng thời tìm ra giới tính, độ tuổi, và trình độ học vấn có ảnh hưởng quan trọng đối với nhận thức về môi trường và thái độ đối với việc tái chế.

(Nguồn: Photo by Fancycrave.com from Pexels)

Từ kết quả nghiên cứu trên, các nhà hoạch định chính sách nên ban hành pháp luật về vấn đề rác thải điện tử, đồng thời khuyến khích sự tham gia của người dân trong việc tái chế rác thải điện tử. Tổ chức các chiến dịch giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và niềm tin của người dân vào lợi ích của việc tái chế là cần thiết.

Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Nguyen, H. T., Hung, R., Lee, C., & Nguyen, H. T. (2018). Determinants of residents’ e-waste recycling behavioral intention: A case study from Vietnam. Sustainability, 11(1), 164. doi: 10.3390/su11010164.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):