CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Ảnh hưởng thực tế của công bố bình duyệt mở

SSHPA (06-02-2019; Ngày mồng Hai Tết Kỷ Hợi 2019) — Xu thế Open Access đang khiến thế giới khoa học chuyển mình một cách mạnh mẽ. Bên cạnh công bố nghiên cứu mở, nhiều tạp chí hiện nay cũng đăng tải cả báo cáo bình duyệt một cách công khai. Một nghiên cứu mới đây trên Nature Communications đã tìm hiểu ảnh hưởng của xu hướng mới này tới hành vi của các nhà phê bình học thuật.

Nghiên cứu phân tích hơn 18.000 báo cáo trong giai đoạn 2010-2017 của 5 tạp chí thuộc nhà xuất bản Elsevier. Vào năm 2014, năm tạp chí này đồng ý tham gia vào chương trình thử nghiệm công bố các báo cáo bình duyệt. Các báo cáo được sản xuất với đầy đủ số DOI, có thể trích dẫn và được kết nối với bài nghiên cứu trên ScienceDirect.

(Nguồn: Bravo et al., 2019)

Đánh giá trước và sau khi áp dụng việc công bố mở, nhóm nghiên cứu dẫn dắt bởi tác giả Giangiacomo Bravo (Linnaeus University, Thụy Điển) cho biết không có sự thay đổi đáng kể nào về ý định tham gia bình duyệt, gợi ý hay thời gian trả lời của các nhà bình duyệt. Một số thay đổi nhỏ xuất hiện ở nhóm các nhà bình duyệt trẻ, hoặc ngoài môi trường học thuật. Họ sẵn sàng chấp nhận bình duyệt hơn và báo cáo trở nên khách quan hơn. Các nhà phê bình nam giới trẻ cũng giảm bớt sự tiêu cực trong báo cáo của mình.

Các nhà nghiên cứu đánh giá kết quả này có thể vẫn bị phụ thuộc nhiều vào bối cảnh, vì thế cần có thêm nghiên cứu trên các điều kiện khác biệt hơn nữa để có thể đưa ra đánh giá toàn diện về công bố báo cáo bình duyệt mở.

*Tham khảo:

Bravo, G., Grimaldo, F., López-Iñesta, E., Mehmani, B., & Squazzoni, F. (2019). The effect of publishing peer review reports on referee behavior in five scholarly journals. Nature communications10(1), 322, DOI: 10.1038/s41467-018-08250-2.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):