CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Những nhà nghiên cứu hồi hương

SSHPA (07-02-2019; Ngày mồng Ba Tết Kỷ Hợi 2019) — Nghiên cứu sinh đến từ các quốc gia đang phát triển tìm kiếm cơ hội làm việc tại đất nước có điều kiện tốt hơn vốn không phải là điều hiếm gặp. Một số nghiên cứu gần đây đã đào sâu về hành vi và thái độ trung thành của du học sinh và ảnh hưởng của nó.

(Nguồn: Photo by Agung Pandit Wiguna from Pexels)

Tuy nhiên, vẫn có những nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ nghe theo tiếng gọi quê hương. Tác giả Elie Dolgie mới đây trong bài viết Responding to the call of home trên Nature Career Feature cho biết hầu hết các nhà nghiên cứu trẻ thường không lựa chọn trở về nhà. Chỉ có một số ít quay về vì lòng ái quốc, gia đình và mong muốn được thúc đẩy khoa học tại quê hương.

Mặc dù được trở về môi trường quen thuộc, các nhà nghiên cứu thường phải đấu tranh để có cơ hội. Thiếu thốn cơ sở vật chất là vấn đề họ thường xuyên gặp phải. Nhà sinh học người Ấn Độ, Arun Shukla, sau khi trở về nước đã kiến nghị chính phủ Ấn Độ để có điều kiện nghiên cứu tốt hơn. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực có trình độ không phải lúc nào cũng sẵn sàng, nhất là với các ngành nghiên cứu chuyên sâu.

(Nguồn: Pexels)

Theo Elie Dolgie, sự trở về này phản ánh sự dịch chuyển của khoa học thế giới ra ngoài các trung tâm quen thuộc ở phương Tây như Anh, Mỹ; và nổi lên là các địa điểm học thuật mới như các trường đại học tại Trung Quốc.

Làm việc tại các quốc gia đang phát triển có thể làm giảm khả năng tiếp cận với các nguồn dữ liệu lớn, vấn đề lớn. Tuy nhiên, giải quyết các vấn đề nội địa và thúc đẩy sự phát triển của quê hương cũng là một vinh dự lớn lao cho các nhà nghiên cứu.


Ý kiến bạn đọc (0):