CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Dữ liệu công và hợp tác thương mại

SSHPA (10-02-2019) — Hiện nay, có rất nhiều bộ dữ liệu được thu thập bởi các cơ quan chính phủ có thể được truy cập và sử dụng miễn phí. Ví dụ tại Việt Nam, dữ liệu về điều kiện sống, nhóm dân số, hay ngành chế tạo do Tổng cục Thống kê Việt Nam thu thập được các nhà khoa học sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng dữ liệu thu thập được ngày một lớn; và các cơ quan chính phủ bắt buộc phải tái tổ chức lại hệ thống để có thể lưu trữ và phân tích được lượng data khổng lồ. Các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây hưởng lợi rất lớn khi các cơ quan hợp tác với họ.

(Nguồn: Pexels)

Tác giả Mariel Borowitz (Georgia Institute of Technology, Hoa Kỳ) cho rằng sự hợp tác này cần phải được xem xét kĩ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến khả năng truy cập của công chúng tới các bộ dữ liệu này. Dữ liệu do các cơ quan chính phủ thu thập được có ảnh hưởng xã hội cao, vì thế việc chúng được công bố mở là cách tốt nhất để khai thác tối đa các bộ dữ liệu này. Hiện nay, sau khi hợp tác với các công ty thương mại, mô hình kinh doanh của các dịch vụ này có thể sẽ tính chi phí tải về hoặc chi phí phân tích trực tiếp bộ dữ liệu trên đám mây.

Sự chuyển đổi sang điện toán đám mây khiến các cơ quan chính phủ phải thay đổi cách áp dụng các chính sách dữ liệu mở. Hợp tác với các công ty như Amazon hay Google sẽ giúp các cơ quan chính phủ tận dụng được sức mạnh công nghệ của họ, tuy nhiên, vấn đề về chi phí sử dụng và khả năng truy cập dữ liệu sẽ cần phải được cân nhắc. Tác giả Borowitz đánh giá hiện nay giai đoạn chuyển đổi mới chỉ bắt đầu nên đây là một cơ hội tốt để thiết kế một hệ thống tốt nhất.

*Tham khảo:

Mariel Borowitz (2019). Government data, commercial cloud: Will public access suffer?. Science, 363(6427): 588-589.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):