CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tận dụng công nghệ để giải phóng bộ nhớ khi làm việc

SSHPA (11-02-2019) — Hiện nay, sự tiện dụng của điện thoại và mạng Internet giúp chúng ta lưu trữ, truy cập thông tin một cách tiện dụng hơn. Tuy nhiên, con người cũng dần ủy thác cho máy móc nhớ hộ mình. Trong đời sống hàng ngày, ngày sinh nhật của người khác thường được Facebook nhắc nhở. Trong các công việc văn phòng cũng tận dụng các hệ thống quản lý số để khai thác dữ liệu hiệu quả.

(Nguồn: Pexels)

Có nhiều lo ngại rằng công nghệ sẽ khiến người dùng kém nhanh nhạy hơn vì họ không còn bị thử thách nữa. Thế nhưng một nghiên cứu mới đây trên tạp chí Ergonomics đã cho thấy các hệ thống thông tin số giúp người dùng đưa ra quyết định tốt hơn nhờ việc giải thoát bộ nhớ của con người khỏi việc ghi nhớ quá nhiều thứ. Mặc dù vậy, điều này chỉ có thể xảy ra khi con người cảm thấy có thể tin tưởng được hệ thống này. Theo nhóm nghiên cứu, chất lượng của thông tin và sự ổn định của hệ thống có vai trò rất lớn để xây dựng được niềm tin với con người.

Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục điều tra thêm về các tác nhân khác dẫn đến việc quên lãng trong làm việc như chi phí phát sinh từ các quyết định sai hay định hướng cá nhân tới sự an toàn. Nhóm hy vọng các nghiên cứu này sẽ giúp cải tiến các hệ thống thông tin theo cách tốt nhất cho nhiều điều kiện khác nhau.

*Tham khảo:

Hertel, G., Meessen, S. M., Riehle, D. M., Thielsch, M. T., Nohe, C., & Becker, J. (2019). Directed forgetting in organisations: The positive effects of decision support systems on mental resources and well-being. Ergonomics, DOI: 10.1080/00140139.2019.1574361

University of Münster. (2019, February 7). Why forgetting at work can be a good thing: New study by psychologists and information scientists provides basis for trustworthy information systems. ScienceDaily. Retrieved February 11, 2019 from www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190207115009.htm


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):