CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bản thảo bị đánh cắp: Mặt tối của Peer Review

SSHPA (12-02-2019) — Một nghiên cứu công bố vào năm 2017 trên tạp chí CrystEngComm có tựa đề Typical and interstratified arrangements in Zn/Al layered double hydroxides: an experimental and theoretical approach đã bị rút bởi Viện Hàn Lâm Hóa học Hoàng Gia Anh Quốc. Nghiên cứu được viết bởi hai tác giả Priyadarshi Roy Chowdhury và Krishna G. Bhattacharyya, công tác tại Gauhati University, Ấn Độ.

(Nguồn: Pexels)

Thông báo rút bài cho biết nội dung của công bố này trùng với một bản thảo khác hiện đã được công bố trên tạp chí Dalton Transactions. Một trong hai tác giả đã ăn cắp bảo thảo trong quá trình làm phản biện và theo báo cáo của trường Đại học Gauhati, đã sao chép lại phong cách và nội dung của bản thảo nộp cho tạp chí Dalton Transactions. Hai tác giả Priyadarshi Roy Chowdhury và Krishna G. Bhattacharyya hiện vẫn đang im hơi lặng tiếng.

Tài khoản Publons của tác giả Roy Chowdhury cho biết ông đã có 13 lần làm phản biện. Tuy nhiên, vụ việc đã dấy lên những nghi ngờ về các hành vi phản biện của Roy Chowdhury và người dùng trên RetractionWatch thì đặt nghi vấn với ít nhất 3 công bố khác của hai tác giả này.

Theo RetractionWatch, đây không phải là lần đầu tiên vấn đề này xảy ra và đã có các trường hợp dữ liệu hoặc bản thảo bị ăn trộm bởi người bình duyệt.

*Tham khảo:


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):