CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Vậy cụ thể “vào ISI Web of Science” là thế nào?

SSHPA (14-2-2019) — Câu hỏi « “vào ISI Web of Science” nghĩa là thế nào? » không phải là hiếm gặp. Trả lời cũng không khó, nhưng SSHPA dành bài này để điểm lại vài thông tin chính đáng chú ý nhất.

Trước tiên “vào ISI Web of Science” đối với một tạp chí (hoặc một xuất bản phẩm loại khác như sách hay kỷ yếu) có nghĩa là các nội dung mà tạp chí đó xuất bản được lưu trữ thông tin vào cơ sở dữ liệu khoa học do ISI Web of Science quản lý. Các thông tin đó có nhiều loại, nhưng hai loại quan trọng nhất là: a) Toàn văn; b) Metadata của công trình nghiên cứu/bài báo hàn lâm. Việc có a) TRUE hay FALSE tùy thuộc vào thỏa thuận (ví dụ có loại Proceedings trong ISI Web of Science chỉ mục hóa chỉ thông tin Abstract thôi), nhưng b) thì chắc chắn TRUE. Đó cũng là nội dung chính của CSDL Web of Science.

Đặc biệt quan trọng với ISI WOS, cũng như Elsevier Scopus, là các thông tin phần References (Bibliography). Nó là một trong các “mối nối” quan trọng để tạo sự liên kết giữa các bài báo khoa học với nhau trong tổng thể CSDL.

Hình ảnh dưới đây là một ví dụ về việc “nhận biết” sự tồn tại của hai văn bản chỉ mục hóa (indexed) trong ISI WOS do chúng cùng trích dẫn một tác phẩm khác đã có trong WOS từ trước. Khi nhìn thấy thông tin tiêu đề tóm tắt này thì đã có thể khẳng định là hai bài báo chắc chắn đã “vào ISI Web of Science”. Lưu ý việc đăng trên ấn phẩm ISI WOS không có nghĩa là bài của bạn đã “vào ISI Web of Science”, do độ trễ thời gian, thậm chí có thể sự không may là đúng lúc bài sắp ra thì tạp chí có thể bị dừng indexed bởi ISI WOS (có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau).

Để hiểu kỹ hơn nữa, click vào bài thứ nhất thì ta sẽ đọc được các thông tin metadata cung cấp cho hệ thống CSDL ISI WOS để từ đó nối tiếp đi với các dữ liệu khác: phân ngành, cơ quan, liên quan tác giả, trích dẫn, v.v.. (Quý vị quan tâm đến nội dung toàn văn của bài có thể đọc ở trang web của tạp chí: https://doi.org/10.3390/su11020383) Dữ liệu metadata của bài trong CSDL ISI WOS được cho trong hình dưới đây:

Do màn hình có giới hạn, tham khảo file pdf để đọc các thông tin khác liên quan, ví dụ: tác giả liên lạc là Phạm Hùng Hiệp (SSHPA code vm.7), Phu Xuan University, hay đơn vị tài trợ là NAFOSTED. [file pdf]

*Một điểm đáng chú ý: Một tạp chí được chỉ mục hóa trong ISI WOS vẫn có thể bị loại; điều này có nghĩa là bài đăng sau khi tạp chí bị ra khỏi chỉ mục ISI WOS sẽ không được lưu trữ và kết nối trong WOS nữa. Nhưng một bài báo KH một khi đã vào ISI WOS về cơ bản sẽ nằm vĩnh viễn trong đó, kể cả khi tạp chí đăng bài bị loại sau đó. Thậm chí ngay cả khi bài đã bị ban biên tập rút “retracted”, thì nó vẫn nằm trong WOS, chỉ khác là khi này sẽ có đổi sang thành loại mô tả “retracted publication” và có dấu hiệu nhận biết/phân biệt.

Cơ bản như thế có nghĩa là bài nghiên cứu ngoài việc đã xuất bản thì cũng đã “vào ISI Web of Science”. Câu trả lời đã hoàn thành. Đối với CSDL Scopus, mọi việc cũng hoàn toàn tương tự.

 

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (2):

  • Trả lời Đức Lân (3/18/2019 5:48 PM): Thông tin cần thiết và đáng quý. Cảm ơn tác giả!
  • Trả lời Vu Thị Hạnh (2/14/2019 4:39 PM): Thông tin đáng lưu ý. Trân trọng cảm ơn tác giả!