CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Mức độ thỏa mãn công việc tại Việt Nam: lương, đãi ngộ, so sánh, và công đoàn

SSHPA (22-02-2019) — Sự phát triển của đời sống kinh tế tại Việt Nam giúp người dân bớt lo lắng về cơm áo gạo tiền và có nhiều lựa chọn hơn trong công việc. Tuy nhiên, mức độ thỏa mãn với công việc được tìm hiểu kĩ lưỡng trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng.

Một nghiên cứu mới trên tạp chí Journal of Economic Studies (2017 CiteScore = 1.34; ESCI) đã cho biết thu nhập tuyệt đối và tương đối, các phương án nhân sự như kế hoạch đào tạo hay chính sách lương hiệu quả có tác động khác nhau đến mức độ thỏa mãn của người làm việc.

Bài báo có tựa đề với tựa đề Job satisfaction in developing countries: An evidence from a matched employer–employee survey in Vietnam được thực hiện bởi tác giả Nguyễn Ngọc Anh (Trung tâm nghiên cứu chính sách và phát triển – DEPOCEN, Hà Nội) và các cộng sự.

Công trình nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu người sử dụng lao động-người lao động (matched employer-employee) được Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và North-South Institute (Cananda) khảo sát thu thập vào năm 2008. Khảo sát này được thiết kế để điều tra hành vi của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và hiệu ứng ‘tràn’ tới các doanh nghiệp trong nước. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chọn cụm xác suất tỉ lệ theo kích cỡ (probability proportionate to size – PPS) đã chọn ra 220 doanh nghiệp vốn nước ngoài và 130 doanh nghiệp trong nước.

Mức độ thỏa mãn của người lao động theo các tiêu chí khác nhau (Nguồn: Anh et al, 2019)

Kết quả phân tích cho thấy, bất chấp có mức lương cao hơn, các nhân viên tại doanh nghiệp vốn nước ngoài lại có mức độ thỏa mãn thấp hơn so với doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, nam giới, nhân viên có trình độ học vấn cao, và nhân viên quản lý là các nhóm thường có mức độ không thỏa mãn cao. Đi sâu hơn về ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với người làm, nghiên cứu chỉ ra tại doanh nghiệp vốn nước ngoài, chính sách lương, hỗ trợ đào tạo, thành viên của công đoàn và sự so sánh lương với đồng nghiệp có ảnh hưởng rõ rệt tới mức độ thỏa mãn trong công việc. Trong khi đó, người làm tại các doanh nghiệp trong nước lại không bị tác động bởi các yếu tố này.

Bài nghiên cứu đánh giá các nhà hoạch định chính sách nên phát triển chính sách liên quan đến đãi ngộ phi tài chính, phát triển công đoàn tại khối các doanh nghiệp trong nước.

*Thông tin thư viện (APA):

Anh, N., Nguyen, N. M. T., Tuong Anh, N. T., & Nguyen, P. M. T. (2019). Job satisfaction in developing countries: An evidence from a matched employer–employee survey in Vietnam. Journal of Economic Studies46(1), 192-210, DOI: 10.1108/JES-04-2017-0096.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Vu Thi Hanh (3/19/2019 9:00 AM): Phát hiện quan trọng. Cảm ơn tác giả!