CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Ảnh hưởng của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia có mức thu nhập trung bình

SSHPA (09-03-2019) – Bất bình đẳng thu nhập hiện là một vấn đề đáng được quan tâm tại các quốc gia có mức thu nhập trung bình. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và sự tăng triển kinh tế tại các quốc gia này lại chưa được nghiên cứu kĩ càng.

Để tìm hiểu về vấn đề này, nhóm nghiên cứu kinh tế và kinh doanh thuộc trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh do tác giả Võ Hồng Đức dẫn dắt đã lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để xây dựng bộ dữ liệu về 158 quốc gia, trong đó có 86 quốc gia có mức thu nhập trung bình trong giai đoạn từ 1960 đến 2014. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích nhân quả (Granger causality test) và GMM. Các kết quả cuối cùng được công bố ngày 08-03-2019 trong nghiên cứu trên tạp chí Journal of Risk and Financial Management (ESCI).

Dự trên cả phân tích cắt ngang và thời gian, kết quả cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập đến phát triển kinh tế. Đồng thời, phân tích cũng chỉ ra chính sự gia tăng của bất bình đẳng kinh tế đã dẫn đến kinh tế tăng trưởng chậm. Ngoài ra, trong ngành nông nghiệp và dịch vụ, đóng góp của lực lượng lao động có ảnh hưởng tích cực đến phát triển kih tế.

Các nhà nghiên cứu gợi ý các chính sách tập trung vào phân chia thành tựu kinh tế và vốn, tăng mức lương cơ bản, và hỗ trợ tích lũy tài sản cho các gia đình lao động sẽ giúp làm giảm khoảng cách thu nhập.

Theo CSDL SSHPA, trong những tháng đầu năm 2019, tác giả Võ Hồng Đức và các cộng sự đã có 3 nghiên cứu được ghi nhận. Xin chúc mừng các tác giả !

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Vo, H. D., Nguyen, C. T., Tran, N. P., & Vo, T. A. (2019). What factors affect income inequality and economic growth in middle-income countries?. Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 40, DOI: 10.3390/jrfm12010040.

**Ảnh Thumbnail: Wikimedia CC-BY 2.0


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):