CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Giá trị của chăn nuôi gia súc tới xóa đói giảm nghèo tại nông thôn Việt Nam

SSHPA (13-03-2019) — Việt Nam nổi tiếng với thiên nhiên trù phú và sinh khối lớn. Vì thế, chăn nuôi đóng một vai trò lớn trong đời sống của người dân vùng nông thôn cũng như kinh tế của đất nước. Khảo sát ba tỉnh lớn tại Việt Nam là Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk, ba nhà nghiên cứu Đỗ Trường Lâm (Leibniz University Hannover, Đức; Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội), Nguyễn Trung Thành (Leibniz University Hannover, Đức), và Ulrike Grote (Leibniz University Hannover, Đức) đã tìm hiểu về đóng góp chăn nuôi tới giảm thiểu đói nghèo tại nông thôn, cũng như tài sản gia súc của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam. Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí (2017 JIF = 1.526; CiteScore = 1.66).

Nghiên cứu đã thu thập và xây dựng bộ dữ liệu bảng bảng (Panel data) về 2200 hộ gia đình đến từ 220 ngôi làng trong 4 năm: 2007, 2008, 2010 và 2013. Sau đó, ảnh hưởng của chăn nuôi tới giảm thiểu nghèo đói được tính toán thông qua dữ liệu ở 2 năm 2007 và 2013. Các nhà nghiên cứu đã phân năm 2007 thành hai nhóm là: (1) có chăn nuôi và (2) không chăn nuôi; và sau đó so sánh các chỉ số nghèo đói giữa nhóm kiểm soát (control group) và nhóm thử nghiệm (treatment group). Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tài sản gia súc của các hộ gia đình.

Kết quả phân tích cho thấy các hộ gia đình có chăn nuôi, đặc biệt là với các hộ có gia súc lớn, giảm thiểu nghèo đói và bất bình đẳng tiêu dùng đáng kể. Trong khi đó, từ bỏ việc chăn nuôi gia súc cũng khiến tăng nguy cơ nghèo đói, khó khăn. Việc chăn nuôi gia súc cũng cho thấy tính hiệu quả lâu dài. Trong ba năm gần nhất, các cú sốc về thời tiết (bão, lũ) hay nhân khẩu (gia đình có tang) ảnh hưởng tiêu cực đến tài sản gia súc của các hộ gia đình.

(Nguồn: Pexels)

Các nhà nghiên cứu gợi ý các nhà hoạch định chính sách cần phát triển hợp lí việc chăn nuôi để cải thiện đầu ra cho nông nghiệp. Ví dụ, các hộ gia đình nghèo nên được hỗ trợ chăn nuôi gia súc, đặc biệt là các loại gia súc lớn. Ngoài ra, hệ thống thủy lợi tại nông thôn, mạng lưới điện quốc gia cần được phát triển để hỗ trợ các hộ gia đình chăn nuôi. Cuối cùng, hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính, và giáo dục là cách tốt để giúp các gia đình nông thôn vượt qua khó khăn.

Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Do, T. L., Nguyen, T. T., & Grote, U. (2019). Livestock production, rural poverty, and perceived shocks: Evidence from panel data for Vietnam. Journal of Development Studies, 55(1), 99-119, DOI: 10.1080/00220388.2017.1408795.


Ý kiến bạn đọc (0):