CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Ảnh hưởng của các giá trị giáo dục tới sự yêu thích của sinh viên quốc tế với quốc gia sở tại

SSHPA (16-03-2019) — Hiện nay, du học sinh quốc tế được coi là nguồn thu nhập và lao động quan trọng cho các quốc gia sở tại. Vì vậy, sự hiểu biết về cơ chế dẫn đến sự yêu thích, trung thành của du học sinh với quốc gia sở tại rất có ý nghĩa đối với chính sách giáo dục.

(Nguồn: Photo by energepic.com from Pexels)

Đào sâu thêm về chủ đề này sau nghiên cứu công bố hồi tháng 1 trên tạp chí Sustainability, tác giả Phạm Hùng Hiệp (Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục, Đại học Phú Xuân, Huế) và các cộng sự đã sử dụng bộ dữ liệu về 410 du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại hơn 15 quốc gia, để dự đoán về sự trung thành của du học sinh với quốc gia đang sinh sống và học tập. Nghiên cứu mới này được đăng trên tạp chí Asia-Pacific Education Researcher [2017 JIF = 0.633; CiteScore = 0.8].

Các tác giả đã xác nhận mô hình khái niệm của mình bằng phương pháp mô hình SEM (Structural Equation Modeling). Nghiên cứu đã mở rộng tính ứng dụng của mô hình khoảng cách giữa thực tế và kỳ vọng và sự thỏa mãn (disconfirmation-expectation model) thông qua áp dụng các yếu tố về giá trị chủ quan: giá trị tri thức giáo dục nhận được (attainment value), giá trị thỏa dụng (utility value), và giá trị nội tại (intrinsic value).

(Nguồn: Pham et al., 2019)

Kết quả phân tích cho thấy sự thỏa mãn không phải là yếu tố ảnh hưởng nhất đến sự trung thành của du học sinh với quốc gia sở tại. Theo các tác giả, các giá trị có thể mới là yếu tố chính giải thích sự trung thành, đặc biệt là ý nghĩa thực chất và ý nghĩa yêu thích. Đối với ý nghĩa thực dụng, các tác giả đánh giá đối với nhóm du học sinh từ bậc học thạc sĩ trở lên—phần lớn đối tượng điều tra trong nghiên cứu này—coi ý nghĩa thực chất (kiến thức, kĩ năng) có giá trị hơn nhiều so với ý nghĩa thực dụng (bằng cấp, địa vị xã hội).

Nghiên cứu gợi ý các cơ sở đào tạo bậc học cao nên chú ý đến sự khác nhau giữa kì vọng và hiệu suất thực tế của dịch vụ mình cung cấp cũng như sự thỏa mãn của sinh viên quốc tế để điều chỉnh đào tạo phù hợp. Bên cạnh đó, các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ công việc học tập hay đời sống của sinh viên quốc tế cũng nên được chú ý đầu tư.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Pham, H. H., Lai, S. L., & Vuong, Q. H. (2019). The role of subjective task value in forming satisfaction and loyalty among Vietnamese international students: A structural equation model. Asia-Pacific Education Researcher, DOI: 10.1007/s40299-019-00439-3.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):