CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Phá băng, phá rào cản và đột phá: 3 giai đoạn hội nhập của người nhập cư khởi nghiệp tại Thụy Điển

SSHPA (20-03-2019) — Mới đây, nhóm tác giả Quang Evansluong (Lund University, Thụy Điển; University of the West of England, Anh; University of Gothenburg, Thụy Điển), Marcela Ramirez Pasillas (Jönköping University, Sweden), Huong Nguyen Bergstrom (Immigrant-institutet, Thụy Điển) đã có bài nghiên cứu đăng trên tạp chí International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research (IF = 1.863) với tiêu đề: “From breaking-ice to breaking-out: integration as an opportunity creation process”. Mục tiêu của bài viết nhằm giải thích mối quan hệ giữa việc người nhập cư khởi nghiệp và quá trình hòa nhập của họ vào nước bản địa.

Nhóm tác giả đã thực hiện phỏng vấn với 60 người nhập cư đến từ Cameroon, Lebanon, Mexico và Assyria đang kinh doanh tại Thụy Điển, nhằm tìm hiểu về quá trình hội nhập của người nhập cư. Qua đó xây dựng mô hình quy nạp về quá trình hội nhập dựa trên lý thuyết theo định hướng quá trình (process-oriented theory).

Kết quả phân tích cho thấy những nhà kinh doanh nhập cư hội nhập cả về kinh tế và văn hóa với người bản địa thông qua 3 quá trình: phá “băng”, phá rào cản và đột phá (Breaking-ice, breaking-in, breaking out).

  • Phá “băng” (breaking-ice): quá trình người nhập cư vượt qua những hạn chế của chính mình khi bước vào một đất nước mới và nhen nhóm ý tưởng khởi nghiệp. Đây là cách họ chống lại sự cô lập và bước chân vào thị trường lao động.
  • Phá rào cản (breaking in): quá trình thứ 2, khi người nhập cư định hình ý tưởng khởi nghiệp của mình bằng cách kết nối với cộng đồng dân tộc của chính mình thay vì tạo mối quan hệ với người bản địa. Bằng cách này, họ hiểu hơn về nước sở tại dưới góc nhìn của người nhập cư cùng sắc tộc, từ đó tạo ra ý tưởng khởi nghiệp dựa trên cộng đồng của họ.
  • Đột phá (breaking out): với những quan điểm thu nhận được và ý tưởng khởi nghiệp rõ ràng, người nhập cư sẽ bắt đầu định hướng hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp nhất với nhu cầu và thị hiếu của người dân địa phương. Và để hiểu được thị hiếu này một cách chính xác và cụ thể nhất, họ học tiếng địa phương, tạo mối liên kết với những người bản địa gốc. Theo thời gian, quá trình “đột phá” giúp người nhập cư nhanh chóng hòa nhập và cảm thấy mình là một phần của nước bản địa.

(Nguồn: Photo by Ingo Joseph from Pexels)

Từ kết quả trên, ta có thể thấy rằng mặc dù quá trình xây dựng ý tưởng khởi nghiệp người nhập cư phụ thuộc nhiều vào cộng đồng dân tộc của mình, nhưng họ cũng cần xem xét việc mở rộng tham khảo ý tưởng này với cả những người bản địa. Việc này không chỉ giúp họ nhanh chóng định hướng kinh doanh mà còn giúp họ luyện tập ngôn ngữ, tạo mối quan hệ ngay từ bước ban đầu để qua đó nhanh chóng hòa nhập với xã hội của nước sở tại.

Được biết, đây là nghiên cứu đầu tay của tác giả Huong Nguyen Bergstrom. Xin chúc mừng các tác giả !

Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Evansluong, Q., Ramírez Pasillas, M., & Nguyen Bergström, H. (2019). From breaking-ice to breaking-out: Integration as an opportunity creation process. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, DOI: 10.1108/IJEBR-02-2018-0105

Nguyễn Minh Hoàng (Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản)


Ý kiến bạn đọc (0):