CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Vấn đề bình đẳng về dân tộc và chủng tộc trong giáo dục trẻ em tại Ethiopia, Ấn Độ, Peru và Việt Nam

SSHPA (06-04-2019) — Bình đẳng trong tiếp cận giáo dục là một trong những mục tiêu quan trọng được chính phủ các nước quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt tại các nền kinh tế đang phát triển với mức thu nhập bình quân thấp và tồn tại nhiều vấn đề về bất bình đẳng trong xã hội. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra khoảng cách chênh lệch lớn giữa các nhóm dân tộc và chủng tộc trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục và và thị trường lao động. Thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa các nhóm này là nhiệm vụ cần thiết để giảm thiểu khoảng cách về thu nhập và cải thiện tình trạng bất bình đẳng về lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.

Nghiên cứu về vấn đề này, các tác giả Mohamed Arouri, Adel Ben-Youssef và Nguyễn Việt Cường đã tiến hành phân tích dữ liệu thuộc dự án khảo sát Young Lives với thông tin thu thập từ gần 2000 trẻ em mỗi nước bao gồm Ethiopia, Peru, Ấn Độ và Việt Nam. Các thông tin có được từ bảng khảo sát xoay quanh các vấn đề về nền tảng gia đình và giáo dục như: tuổi, nghề nghiệp và mức thu nhập của bố mẹ, và kết quả kiểm tra môn Toán và Ngữ văn của trẻ (bài kiểm tra được thiết kế tương đồng giữa các nước để có thể so sánh kết quả). Nghiên cứu được công bố ngày 17-03-2019 trên tạp chí Children and Youth Services Review [2017 JIF = 1.383; CiteScore = 1.80].

Kết quả phân tích cho thấy trẻ em thuộc các nhóm dân tộc thiểu số có tỉ lệ trình độ giáo dục (educational attainment level) và năng lực nhận thức (cognitive ability) thấp hơn ở cả 4 nước khảo sát. Đặc biệt, Việt Nam là nước có sự chênh lệch trong giáo dục giữa các nhóm dân tộc lớn nhất. Sử dụng phương pháp phân rã Oaxaca-Blinder, các nhà khoa học nhận định những nguyên nhân chính góp phần tạo bất bình đẳng bao gồm sức khoẻ của trẻ, trình độ học vấn của người mẹ, thu nhập hộ gia đình và khác biệt giữa nông thôn và thành thị. Trình độ học vấn của người mẹ có vai trò đặt biệt quan trọng trong việc đầu tư giáo dục cho trẻ em. Bên cạnh đó, việc sinh sống ở thành thị hay vùng sâu vùng xa có liên hệ chặt chẽ tới khoảng cách trong giáo dục do những ảnh hưởng cả về khía cạnh văn hoá và cơ sở hạ tầng.

(Nguồn: Save the Children in Vietnam)

Các phát hiện của nghiên cứu đã nhấn mạnh sự cần thiết chú trọng đến vấn đề tỉ lệ trình độ giáo dục thấp của trẻ em các dân tộc thiểu số từ phía chính phủ và các tổ chức quốc tế. Đối với những thiệt thòi về nhiều khía cạnh mà nhóm trẻ em này đang đối mặt, việc cải thiện trình độ học vấn của bố mẹ, thu nhập gia đình và theo đó, tiếp cận giáo dục của trẻ em, sẽ giúp gia tăng chất lượng sống của các thế hệ sau. Các chính sách nhằm nâng cao thu nhập, dinh dưỡng và tiếp cận giáo dục đối với các nhóm dân tộc thiểu số sẽ góp phần khắc phục khoảng cách chênh lệch về chủng tộc, dân tộc trong giáo dục và gia tăng cơ hội việc làm cho các bộ phận dân tộc thiểu số.

Tác giả Nguyễn Việt Cường (vm.4) là một trong những tác giả có năng suất cao nhất trong CSDL SSHPA. Tính đến ngày 4 tháng 6 năm 2019, tác giả đã có 64 nghiên cứu được hệ thống ghi nhận, trong đó có 42 bài đứng tên số 1 và 22 bài solo.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Arouri, M., Ben-Youssef, A., & Nguyen, V. C. (2019). Ethnic and racial disparities in children's education: Comparative evidence from Ethiopia, India, Peru and Viet Nam. Children and Youth Services Review, 100, 503-514, DOI: 10.1016/j.childyouth.2019.03.031

Hoàng Phương Hạnh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):