CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Hệ thống xuất bản khoa học: Những tạp chí ngưng xuất bản

SSHPA (07-04-2019) — Trong hệ thống xuất bản khoa học, bên cạnh duy trì các ấn phẩm hàng đầu, các nhà xuất bản cũng liên tục cho ra mắt các ấn phẩm mới để đáp ứng được nhu cầu của các nhà khoa học. Tháng 1-2019, hệ thống xuất bản Nature đã cho ra mắt tạp chí Nature Machine Intelligence, tập trung vào các nghiên cứu hạng nhất về trí tuệ nhân tạo, machine learning, và công nghệ robot. Với uy tín của thương hiệu Nature, tạp chí này hứa hẹn sẽ sớm trở thành tạp chí hạng nhất.

Tuy vậy, không phải tạp chí nào cũng được hậu thuẫn mạnh mẽ và duy trì sức sống cho đến khi có được vị thế nhất định. Rất nhiều các tạp chí bị ngưng xuất bản hoặc chuyển nhượng sang nhà xuất bản khác.

Hàng năm, các nhà xuất bản học thuật như Oxford Academic, Elsevier, Brill, MDPI, v.v.. đều cập nhật thông tin về các tạp chí dừng xuất bản để người dùng có thể dễ dàng nắm bắt. Theo phân loại khá đầy đủ của Elsevier, một tạp chí nếu không còn được tiếp tục có thể được phân vào 4 nhóm chính như sau:

Changed titles: Các tạp chí được thay tên, sẽ hợp nhất với một ấn phẩm khác, hoặc tách ra thành một ấn phẩm mới.

Discontinued titles: Các tạp chí vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà xuất bản nhưng đã dừng sản xuất.

Transferred titles: Các tạp chí đã được chuyển giao cho nhà xuất bản mới; nhưng nhà xuất bản cũ vẫn lưu trữ các thông tin xuất bản trước khi chuyển giao trên hệ thống.

Removed titles: Các tạp chí đã được chuyển giao hoàn toàn cho nhà xuất bản mới, bao gồm cả các thông tin xuất bản trước khi chuyển giao.

Các tạp chí bị ngưng xuất bản thường là do hoạt động không hiệu quả. Tuy nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt khi ban biên tập tạp chí phản đối nhà xuất bản. Đáng tiếc hơn cả là một số tạp chí mới chỉ được công bố thông tin sẽ xuất bản, nhưng đã phải ngưng xuất bản.

Tạp chí Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia (ACME) do nhà nhân chủng văn hóa-xã hội và thị giác Pedram Khosronejad (Oklahoma State University, Hoa Kỳ) sáng lập từ năm 2012. Theo thông tin từ Brill, tạp chí bị dừng xuất bản ngay năm đó, nhiều khả năng là do quá trình đàm phán giữa tổng biên tập và Brill rơi vào bế tắc. Hiện nay, tạp chí ACME được một nhà xuất bản nhỏ của Anh là Sean Kingston Publishing chịu trách nhiệm. Khá đáng tiếc là vào tháng 9 năm 2018, tạp chí phải xây dựng lại toàn hệ thống cơ sở dữ liệu từ đầu sau khi server lưu trữ gặp vấn đề khiến website và hai bản backup dữ liệu đều mất trắng.

Tạp chí Brill Open Humanities được Brill công bố từ năm 2014, cùng với các tạp chí mở khácBrill Open Biology, Brill Open Law, và Brill Open Social Sciences. Đến nay, chỉ còn Brill Open Law là vẫn đang hoạt động và đã xuất bản số đầu tiên trong năm 2018. Trên trang chủ, nhà xuất bản Brill cho biết cả 3 tạp chí còn lại đều đã bị ngưng xuất bản từ năm 2017.

Hiện nay, chỉ tính riêng các tạp chí khoa học thì cơ sở dữ liệu Scopus cho ra khoảng 36600 kết quả, số tạp chí của Web of Science Core Collection thì cũng có đến hơn 20000, vì vậy để đạt được vị thế tốt trong thế giới xuất bản học thuật cũng cần các ban biên tập phải làm việc chăm chỉ và cạnh tranh quyết liệt. Chứng kiến dòng chữ ‘This journal was announced but will not publish’ (Tạp chí này đã được công bố nhưng sẽ không xuất bản) trên website của ACME hay Brill Open Humanities, thấy rõ sự khắc nghiệt không chừa bất kỳ ai, dù là một nhà xuất bản hơn 300 năm tuổi đi chăng nữa.

Hồ Mạnh Toàn (A.I. for Social Data Lab)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):