CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Các bạn sinh viên trẻ công bố dự đoán về lợi nhuận và khối lượng giao dịch của đồng tiền ảo

SSHPA (11-04-2019) — Trong bối cảnh còn nhiều tranh cãi xung quanh vai trò và ảnh hưởng của tiền ảo đến nền kinh tế, nhóm tác giả Muhammad Ali Nasir (Leeds Beckett University, Anh), Huỳnh Lưu Đức Toàn (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh), và hai bạn trẻ Nguyễn Phú SangDương Duy (Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) đã công bố bài nghiên cứu mới hồi tháng 1 năm 2019 nhằm đưa ra dự đoán về lợi nhuận và khối lượng giao dịch của đồng Bitcoin khi sử dụng trình tìm kiếm Google. Nghiên cứu có tựa đề Forecasting cryptocurrency returns and volume using search engines, và được đăng trên tạp chí Financial Innovation thuộc nhà xuất bản Springer danh tiếng.

Dữ liệu được thu thập từ Google Trends (đối với các giá trị về mức độ tìm kiếm) và Coinmarketcap (đối với giá Bitcoin và khối lượng giao dịch), trong khoảng từ tuần đầu tiên của năm 2014 đến tuần cuối cùng của năm 2017. Các tác giả đã kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu thực nghiệm bao như tự hồi quy véc tơ (Vector Autoregression – VAR), cách tiếp cận Copula và các bản vẽ không tham số để từ đó nắm bắt cấu trúc phụ thuộc.

Từ kết quả của việc phân tích dữ liệu, tác giả đưa ra một số dự đoán:

  • Lượng tìm kiếm trên Google tăng, có thể dự đoán được giá trị và khối lượng giao dịch của Bitcoin cũng sẽ tăng.
  • Biến động mạnh trong tần suất tìm kiếm có thể làm giá Bitcoin tăng lên nhanh chóng trong ít nhất 1 tuần.

Đây là bài nghiên cứu có vai trò lớn trong việc giải thích cơ chế hoạt động phức tạp của tiền ảo, đồng thời có giá trị đối với giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách tài chính.

Theo tìm hiểu của SSHPA, hai tác giả Nguyễn Phú Sang và Dương Duy là hai sinh viên trẻ, dưới sự hướng dẫn của thầy Huỳnh Lưu Đức Toàn, công trình của hai bạn với tựa đề Cấu trúc phụ thuộc tỷ suất sinh lợi và mô phỏng danh mục đầu tư cổ phiếu tối ưu thông qua mô hình Copula-GARCH GJR-EVT-Conditional VaR: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước ASEAN đã đạt giải nhì trong kì thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng toàn quốc năm 2018. Hiện nay, hai bạn cùng với thầy đã công bố 1 nghiên cứu và 2 chương sách.

*Thông tin thư viện (Chuẩn APA):

Nasir, M. A., Huynh, T. L. D., Nguyen, S. P., & Duong, D. (2019). Forecasting cryptocurrency returns and volume using search engines. Financial Innovation5(1), 2, DOI:10.1186/s40854-018-0119-8.

**Ảnh Thumbnail: Photo by David McBee from Pexels)

Nguyễn Thị Quỳnh Yến (Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):