CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Hạn chế trong vay vốn tại Việt Nam đối với doanh nghiệp do nữ CEO điều hành

SSHPA (15-04-2019) — Sự phân biệt giới tính trong các hoạt động kinh doanh đang ngày được xã hội chú ý hơn. Đối với các doanh nghiệp điều hành bởi nữ giới, vấn đề này lại càng cần được điều tra kĩ lưỡng hơn khi các quan niệm cho rằng nam giới có khả năng điều hành doanh nghiệp tốt hơn vẫn còn phổ biến.

Cuối tháng 3 vừa qua, nghiên cứu Female leadership and borrowing constraints: Evidence from an emerging economy đã khảo sát sự khác biệt trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng giữa các doanh nghiệp điều hành bởi nữ giới và nam giới ở Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển nhưng nền tảng văn hóa Khổng giáo vẫn còn rõ nét. Nghiên cứu đăng trên tạp chí trên tạp chí International Review of Financial Analysis [2017 JIF = 1.566; CiteScore = 1.62], và được thực hiện bởi các tác giả Bùi Anh Tuấn (Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong – MDRI, Hà Nội), Nguyễn Việt Cường (MDRI; Đại học Kinh tế Quốc dân), Phạm Thu Phương (University of Adelaide, Úc), Phùng Đức Tùng (MDRI).

Thông qua hai cuộc tổng điều tra về doanh nghiệp Việt Năm trong năm 2011 và 2013, nghiên cứu đã sử dụng kết quả điều tra của 207,853 doanh nghiệp với đầy đủ các đặc điểm trong hoạt động kinh doanh, tập trung vào khả năng tiếp cận nguồn vốn bên ngoài cho đầu tư phát triển. Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp, các tác giả đánh giá qua hai yếu tố: khả năng vay vốn đầu tư thành công và mức nợ được vay.

(Nguồn: Photo by rawpixel.com from Pexels)

Kết quả phân tích cho thấy có ít doanh nghiệp của nữ CEO vay được vốn từ ngân hàng thương mại hơn so với doanh nghiệp do nam CEO điều hành. Khi xét đến các yếu tố nhân khẩu học của CEO và đặc điểm khác của doanh nghiệp, sự chênh lệch được thu hẹp song vẫn nằm trong tương quan đó. Kết quả tương tự đối với việc vay vốn từ các ngân hàng phi thương mại, mặc dù sự khác biệt được thu hẹp khi xét đến các yếu tố như: kiểu doanh nghiệp, quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và thời gian cố định.

Về mức nợ được vay, nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp điều hành bởi nữ CEO vay được mức nợ cao hơn các doanh nghiệp của nam CEO, ở cả ngân hàng thương mại và phi thương mại. Điều này cũng đúng cả khi xét đến các yếu tố nhân khẩu học cũng như cấu trúc kinh doanh, các tác động của thời gian và lĩnh vực cụ thể.

(Nguồn: Pexels)

Nhóm nghiên cứu đánh giá kết quả này là sự thành công do luật và các chính sách về bình đẳng giới được Việt Nam thực thi trong những năm gần đây. Mặc dù vậy, hiện tại vẫn còn những khó khăn thách thức đối với nữ doanh nhân trong khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

*Thông tin thư viện (Chuẩn APA):

Bui, A. T., Nguyen, C. V., Pham, T. P., & Phung, D. T. (2019). Female leadership and borrowing constraints: Evidence from an emerging economy. International Review of Financial Analysis, DOI: 10.1016/j.irfa.2019.01.012.

Hoàng Lê Ngọc Anh (hoanglengocanh1996@gmail.com)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):