CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Các chương trình tiên tiến tại Việt Nam có chuẩn bị kĩ năng tuyển dụng cho sinh viên tốt hơn?

SSHPA (30-04-2019) — Trong một vài năm gần đây, các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới đều tham gia vào quá trình quốc tế hóa nhằm nỗ lực cải thiện chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời tăng danh tiếng cũng như doanh thu cho trường. Nằm trong xu hướng này, giữa những năm 2000, Chính phủ Việt Nam tiến hành triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến tại một số trường đại học. Các chương trình tiên tiến này đã thu hút rất nhiều học sinh, sinh viên trong hơn một thập kỷ vừa qua.

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về tác động của quốc tế hóa giáo dục đại học đối với trải nghiệm của sinh viên, có ít nghiên cứu về tác động của các chương trình tiên tiến tới khả năng được tuyển dụng (employability) của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tìm hiểu về vấn đề này là cần thiết để cải thiện tính hiệu quả và bền vững của các chương trình tiên tiến.

Đầu tháng 3 năm 2019, nghiên cứu At-home international education in Vietnam universities impact on graduates’ employability and career prospects của các tác giả Trần Lê Hữu Nghĩa (Đại học Tôn Đức Thắng), Hoàng Trường Giang (Victoria University, Úc), Võ Phương Quyên (Đại học Cần Thơ) được công bố trên tạp chí Higher Education [2017 Impact Factor = 1.937; CiteScore = 2.26] thuộc nhà xuất bản Springer. Bài viết tìm hiểu về đóng góp của chương trình tiên tiến đối với khả năng được tuyển dụng và triển vọng sự nghiệp của sinh viên theo học các chương trình này.

Các tác giả sử dụng dữ liệu từ báo cáo tiến trình 10 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), báo cáo của cơ sở giáo dục đại học được chọn với hai chương trình tiên tiến, đồng thời phỏng vấn sâu 30 sinh viên năm 3 và 4 của hai chương trình đó.

Nghiên cứu phân tích dữ liệu đưa ra 4 nhóm yếu tố quyết định khả năng được tuyển dụng: nguồn lực con người (human capital), năng lực về xã hội, văn hóa và tính lưu động (social, cultural and mobility capital), định hướng sự nghiệp (career identity), khả năng thích ứng (personal adaptability).

(Nguồn: Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Đại học Ngoại thương)

Kết quả của nghiên cứu cho thấy ở cả 4 nhóm yếu tố được đánh giá, các sinh viên của chương trình tiên tiến đều có nhiều cơ hội nâng cao khả năng được tuyển dụng hơn so với sinh viên học các chương trình đào tạo thường. Sinh viên theo học chương trình tiên tiến không chỉ được học kiến thức và kĩ năng mà còn được nâng cao năng lực xã hội, văn hóa và tính lưu động. Với những năng lực này, phần lớn sinh viên ra trường có được việc làm tại các tổ chức chất lượng trong nước và quốc tế, nâng cao triển vọng nghề nghiệp và sự nghiệp giáo dục cho sinh viên.

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Giáo dục cũng cho thấy có khoảng 30% sinh viên học chương trình tiên tiến chưa có việc làm ngay trong vòng một năm sau tốt nghiệp. Các tác giả cho rằng vẫn tồn tại khoảng cách giữa khả năng được tuyển dụng và kết quả được tuyển dụng (employment outcomes), kể cả đối với sinh viên của các chương trình tiên tiến.

(Nguồn: Pexels)

Nghiên cứu đồng thời gợi ra những vấn đề liên quan đến tính bền vững của các chương trình tiên tiến. Do ảnh hưởng của nền văn hóa Khổng giáo, xã hội và môi trường công việc ở Việt Nam chưa hoàn toàn phù hợp với nhiều kĩ năng được đào tạo từ các chương trình tiên tiến. Để phát huy tính hiệu quả của các chương trình này, cần thiết phải xem xét đến các yếu tố về văn hóa - xã hội, chính trị, tư tưởng giáo dục, phong cách dạy và học tại Việt Nam.

*Thông tin thư viện (APA):

Tran, L. H. N., Hoang, T. G., & Vo, P. Q. (2019). At-home international education in Vietnamese universities: impact on graduates’ employability and career prospects. Higher Education, DOI: 10.1007/s10734-019-00372-w.

Hoàng Lê Ngọc Anh (hoanglengocanh1996@gmail.com)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):