CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Thuyết thị trường thích nghi: dẫn chứng từ thị trường chứng khoán Việt Nam

SSHPA (09-05-2019) —  Mới đây, hai tác giả Phan Trần Trung Dũng (Đại học Ngoại thương, Hà Nội) và Phạm Quang Hưng (PwC Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội) đã kiểm chứng thuyết thị trường thích nghi (Adaptive Market Hypothesis – AMH) dựa trên dữ kiện từ sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Hanoi Stock Exchange – HNX) và sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh city Stock Exchange – HOSE).

Nghiên cứu có tựa đề Adaptive Market Hypothesis: Evidence from the Vietnamese Stock Market được công bố trong số chuyên đề về Tài chính khởi nghiệp ở bình minh công nghiệp 4.0 trên tạp chí Journal of Risk and Financial Management [ISI Web of Science – ESCI].

Hai tác giả sử dụng dữ liệu lợi tức cổ phiếu hàng tuần tại hai sở giao dịch được tính theo HNX-INDEX và VN-INDEX. Dữ liệu chỉ số VN-INDEX được thu thập từ tháng 1-2005 đến tháng 2-2019; trong khi dữ liệu chỉ số HNX-INDEX thu thập từ tháng 5-2006 đến tháng 2-2019. Các kiểm định tự tương quan bao gồm kiểm định Automatic Variance Ratio (“AVR”), Automatic Portmanteau (“AP”), và Generalized Spectral (“GS”).

Kết quả phân tích cho thấy bằng chứng của thiếu hiệu quả thị trường rõ rệt nhất là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, và sau đó là giai đoạn bình thường hóa khi thị trường sụp đổ và hiệu quả thị trường. Ngoài ra, hệ quả của khủng hoảng tài chính năm 2011 không nghiêm trọng bằng năm 2007. Điều này cho thấy sự “tiến hóa” của hành vi thị trường theo thời gian.

(Nguồn: Pexels)

*Thông tin thư viện (APA):

Phan, T. T. D., & Pham, Q. H. (2019). Adaptive market hypothesis: Evidence from the Vietnamese stock market. Journal Risk and Financial Management, 12(2), 81, DOI: 10.3390/jrfm12020081.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):