CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Mời gọi đóng góp nghiên cứu cho hai số chuyên đề về bền vững trong thị trường

SSHPA (15-05-2019) — Ngày 25 tháng 3 vừa qua, SSHPA giới thiệu tới bạn đọc nghiên cứu mới về phân đoạn thị trường tiêu thụ thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam. Nghiên cứu do tác giả Lê Văn Huy dẫn dắt và đăng trên tạp chí Sustainability [2017 JIF = 2.075; CiteScore = 2.37].

Nghiên cứu này thuộc số chuyên đề Sustainability in Asian Emerging Markets do hai nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Ninh (La Trobe University, Úc) và Lester Johnson (Swinburne University of Technology, Úc) làm biên tập khách mời. Hiện nay, số chuyên đề chạy rất tốt và đã có 14 nghiên cứu có giá trị, bổ sung tri thức về vấn đề bền vững của xã hội và môi trường tại các thị trường đang phát triển ở châu Á.

Hiện nay, các hoạt động kinh tế tại cả các thị trường phát triển và đang lên đều gây ra ảnh hưởng tới môi trường, khí hậu. Khi biến đổi khí hậu đang ngày một trầm trọng hơn, không chỉ dừng ở mức độ doanh nghiệp mà các hành vi của người tiêu dùng cũng sẽ tác động đến quá trình cải thiện và bảo vệ sự bền vững của thiên nhiên.

Hành vi ủng hộ môi trường hiện vẫn còn nhiều điểm chưa được khai thác hết, vì vậy hai nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Ninh và Lester Johnson cũng đang kêu gọi đóng góp các suy nghĩ, ý tưởng mới cho số đặc biệt Consumer Behaviour and Environmental Sustainability trên tạp chí Journal of Consumer Behaviour [2017 JIF = 1.659; CiteScore = 1.98].

Hạn chót để nộp bài cho số chuyên đề Sustainability in Asian Emerging Markets là ngày 31 tháng 10 năm 2019, với số chuyên đề Consumer Behaviour and Environmental Sustainability thì sẽ là sau đó 3 tháng, ngày 31 tháng 1 năm 2020.

Chia sẻ với SSHPA, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Ninh hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm từ Việt Nam, đồng thời các tác giả có thể trực tiếp liên lạc với anh để bàn bạc thêm.

Theo CSDL SSHPA, tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2019, tác giả Nguyễn Thế Ninh đã có 23 nghiên cứu được ghi nhận:


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):