CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nhà xuất bản Springer Nature thống nhất chính sách về chia sẻ preprint

SSHPA (16-05-2019) — Ngày hôm qua, nhà xuất bản Springer Nature đã có thông báo chính thức về chính sách khuyến khích chia sẻ bản thảo tiền xuất bản preprint thông qua bài Editorial ngắn trên Nature. Các tạp chí trong hệ thống xuất bản Nature Research cũng như Springer Nature hiện đều khuyến khích các nhà nghiên cứu chia sẻ các bản thảo tiền xuất bản trên website cá nhân, hay các hệ thống như arXiv, bioRxiv hay OSF. Việc chia sẻ bản thảo sẽ không bị coi là xuất bản và không ảnh hưởng đến quá trình bình duyệt, công bố.

(Nguồn: Facebook)

Mặc dù vậy, nhà nghiên cứu nên cung cấp các thông tin về bản thảo preprint như số DOI, giấy phép cho các tạp chí để đảm bảo minh bạch. Sau khi bản chính thức được công bố, nhà nghiên cứu cũng nên cập nhật thông tin về bản chính thức trên bản thảo preprint.

Các nhà nghiên cứu có thể lựa chọn bất kì loại giấy phép phù hợp cho bản thảo được công bố, thông dụng nhất hiện nay là các loại giấy phép Creative Commons. Theo Nature, lựa chọn giấy phép cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình bình xét, tuy nhiên, ảnh hưởng của các loại giấy phép khác nhau tới việc bản thảo được chia sẻ và tái sử dụng như thế nào nên được lưu ý.

Liên quan đến công bố thông tin với báo chí, nhà nghiên cứu có toàn quyền tự do trong cung cấp các thông tin cần thiết cho báo chí về bản thảo preprint. Tuy nhiên, để đảm bảo minh bạch, các nhà nghiên cứu cũng nên nhấn mạnh rằng bản thảo chưa trải qua bình duyệt và kết quả có thể thay đổi.

Cuối cùng, Springer Nature khuyến khích trích dẫn bản thảo preprint trong danh mục trích dẫn của các bản thảo đã được nộp và công bố.

(Nguồn: Wikimedia)

Cách đây không lâu, Springer Nature hợp tác chính thức với ResearchGate để đưa toàn văn nghiên cứu của các tạp chí thuộc Nature Research lên nền tảng này. Đến nay, động thái khuyến khích chia sẻ bản thảo preprint này đang cho thấy Springer Nature đang có những bước tiến chắc chắn trong quá trình chuyển từ mô hình truyền thống sang open-access.

Trong tương lai, cộng đồng khoa học sẽ tiếp tục mong đợi thêm những chuyện động open-access khác từ các nhà xuất bản học thuật lớn trên thế giới.

*Tham khảo:

Editoral. (2019). Springer Nature journals unify their policy to encourage preprint sharing. Nature, 569, 307, doi: 10.1038/d41586-019-01493-z.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):