CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Đầu tư doanh nghiệp tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ và dòng tiền nội bộ như thế nào?

SSHPA (22-05-2019) — Hiện nay, khi nền kinh tế Việt Nam đang trỗi dậy nhanh chóng, nguồn cung tiền trở nên dồi dào hơn do chính sách mở rộng tiền tệ của ngân hàng trung ương Việt Nam. Vì vậy, việc tìm hiểu về ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với việc đầu tư của doanh nghiệp là hết sức cần thiết cho việc hoạch định chính sách và định hướng phát triển.

Mới đây, nhóm nghiên cứu gồm các tác giả Trần Mỹ Linh, Mai Hồng Chi, Bùi Vũ Linh Chi, Nguyễn Phương Việt Linh (Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Hữu Phước (Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh), và Huỳnh Đức Lưu Toàn (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) đã có bài nghiên cứu tìm hiểu về ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với việc đầu tư của doanh nghiệp. Bài nghiên cứu với tựa đề Monetary Policy, Cash Flow and Corporate Investment: Empirical Evidence from Vietnam được đăng trong số chuyên đề Currency Crisis trên tạp chí Journal of Risk and Financial Management [ESCI].

Trong bài nghiên cứu, nhóm tác giả đã sử dụng khá đa dạng các công cụ phân tích định lượng, điển hình là phương pháp hồi quy tổng quát (System-generalized method of moments hoặc System – GMM). Dữ liệu của bài nghiên cứu được nhóm tác giả thu thập từ báo cáo tài chính từ năm 2006 đến năm 2016 của 250 công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: (1) chính sách mở rộng tiền tệ của ngân hàng trung ương dẫn đến sự tăng cường đầu tư của doanh nghiệp, (2) doanh nghiệp càng hoạt động hiệu quả thì khối lượng đầu tư sẽ càng cao, và (3) doanh nghiệp lớn hơn sẽ nhạy cảm hơn đối với sự thay đổi của dòng tiền nội bộ. Từ các kết quả trên, nhóm tác giả cho rằng sự ổn định của chính sách tiền tệ rất quan trọng đối với sự tăng trưởng bền vững trong đầu tư của doanh nghiệp.

(Nguồn: VOV)

Nghiên cứu được dựa trên đề tài sinh viên Chính sách tiền tệ, dòng tiền và đầu tư: Nghiên cứu trong doanh nghiệp ở Việt Nam do ba tác giả Trần Mỹ Linh, Nguyễn Việt Phương Linh và Bùi Vũ Linh Chi đồng thực hiện. Đề tài này tham gia tranh tài tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ XX năm 2018, cùng với đề tài của hai tác giả trẻ khác là Nguyễn Sang Phú và Dương Duy.

*Thông tin thư viện (APA):

Tran, L. M., Mai, C., Le, P. H., Bui, C., Nguyen, L., & Huynh, T. (2019). Monetary policy, cash flow and corporate investment: Empirical evidence from Vietnam. Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 46. doi: 10.3390/jrfm12010046.

Nguyễn Minh Hoàng (Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):