CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tác động của tham nhũng đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và cách thức đầu tư

SSHPA (24-05-2019) — Thế giới hiện tại đang trở nên kết nối hơn nhờ toàn cầu hóa, các quốc gia đều đang nỗ lực thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống xã hội của người dân. Vì vậy, việc tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn.

Mới đây, các tác giả Lưu Ngọc Hiệp (University of St Andrews), Nguyễn Minh Ngọc (Trung tâm Nghiên Cứu Kinh Tế Ứng Dụng và Kinh Doanh), Hồ Hồng Hải, và Vũ Nam Hoàng (Đại học Ngoại Thương Hà Nội) đã có bài nghiên cứu với tựa đề The effect of corruption on FDI and its modes of entry. Bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of Financial Economic Policy [ESCI; 2017 CiteScore = 0.4].

Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp hồi quy hai bước (two-step Generalized Method of Moments) để ước lượng ảnh hưởng của mức độ tham nhũng đối với việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài của 131 quốc gia từ năm 2003 đến 2015. Trong đó, mức độ tham nhũng được đánh giá dựa trên chỉ số kiểm soát tham nhũng (Control of Corruption Index) được đo bởi Ngân Hàng Thế Giới (World Bank), còn dòng vốn nước ngoài được đo bởi hai cách thức: bỏ vốn xây dựng cơ sở kinh doanh mới (Greenfield Investment) và mua lại hoặc sáp nhập cơ sở kinh doanh có sẵn (Merger and Acquisition).

Khác với các nghiên cứu thực nghiệm trước đây cho rằng tham nhũng cản  trở đầu tư nước ngoài, Kết quả nghiên cứu thu được khá bất ngờ khi chỉ ra sự đối lập trong ảnh hưởng của tham nhũng lên hai loại đầu tư nước ngoài. Cụ thể là, mức độ tham nhũng càng cao thì nguồn đầu tư nước ngoài dưới dạng đầu tư mua lại hoặc sáp nhập (Merger and Acquisition) càng giảm, trong khi nguồn đầu tư nước ngoài dưới dạng bỏ vốn xây dựng cơ sở mới lại tăng (Greenfield Investment). Kết quả nghiên cứu này không chỉ đóng góp chứng cứ thực nghiệm cho việc xây dựng các cơ sở học thuyết về vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mà còn giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như chủ doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh hơn về môi trường đầu tư.

(Nguồn: Photo by rawpixel.com from Pexels)

Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Luu, H. N., Nguyen, N. M., Ho, H. H., & Nam, V. H. (2019). The effect of corruption on FDI and its modes of entry. Journal of Financial Economic Policy,11(2), 232-250. doi:10.1108/jfep-05-2018-0075

Nguyễn Minh Hoàng (Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):