CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Giám đốc độc lập nghĩ thế nào về vai trò của mình

SSHPA (02-06-2019) — Sự xuất hiện của giám đốc độc lập trong hội đồng quản trị từ lâu đã được coi là một trong những cơ chế quản trị doanh nghiệp nội bộ quan trọng. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một định nghĩa cụ thể cho vị trí này. Việc này đã tạo nên nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân những cá nhân đảm nhận vai trò giám đốc độc lập khi chính họ cũng không hiểu rõ về vai trò và nhiệm vụ của mình khi tham gia vào hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Được thực hiện bởi tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai (University of Tasmania, Hobart, Úc) cùng hai người đồng sự là Elaine Evans và Meiting Lu (Macquairie University, Sydney, Úc), một nghiên cứu về hiện trạng của các giám đốc độc lập khi tham gia quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam đã được công bố trên tạp chí Asian Review of Accounting [ESCI: 2018 CiteScore = 1.02].

Thu thập dữ liệu thông qua việc sử dụng bảng khảo sát qua E-mail, các tác giả đã nhận được phản hồi từ 170 giám đốc độc lập trên tổng số 810 người được hỏi từ các công ty đã niêm yết. Ngoài các thông tin về nhân khẩu học, bảng khảo sát được thiết kế sử dụng kết hợp các câu hỏi thang đo Likert với 5 lựa chọn cùng dạng câu hỏi có/không nhằm thu thập và đánh giá vai trò cũng như những thách thức mà các giám đốc độc lập thường gặp phải khi tham gia hội đồng quản trị.

(Nguồn: Photo by energepic.com from Pexels)

Kết quả khảo sát cho thấy các giám đốc độc lập tại Việt Nam có xu hướng đảm nhận vai trò cố vấn nhiều hơn vai trò giám sát khi tham gia hội đồng quản trị. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tùy theo chuyên môn và kinh ngiệm, nhận thức về vai trò thực tế khi tham gia quá trình quản trị của các giám đốc độc lập cũng khác nhau. Trong khi những giám đốc độc lập có chuyên môn về luật nhận thức rất rõ về trách nhiệm quản lý và tư vấn của họ khi tham gia hội đồng quản trị thì những người có chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất lại có mức nhận thức thấp nhất khi nói đến vai trò thực tế của họ khi tham gia với vai trò là giám đốc độc lập.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra một số thách thức mà các giám đốc độc lập gặp phải trong quá trình tham gia quản trị doanh nghiệp, bao gồm vấn đề bất đối xứng thông tin và những giới hạn cũng như ảnh hưởng của các cổ đông lớn đến việc thực hiện đúng vai trò và chức năng của các giám đốc độc lập trong quá trình quản trị doanh nghiệp.

(Nguồn: Hình ảnh được cung cấp bởi Pexels từ Pixabay)

Kết quả này cho thấy sự cần thiết của các hướng dẫn bổ sung về vai trò và trách nhiệm của các giám đốc độc lập trong luật quản trị doanh nghiệp, cũng như cung cấp những khóa đào tạo cho các cá nhân trước khi bắt đầu nhiệm vụ với tư cách là giám đốc độc lập. Thêm vào đó, cần có sự chú ý nhiều hơn từ các cơ quan quản lý nhằm mục đích tạo ra một môi trường minh bạch để các bên có quyền truy cập vào những thông tin liên quan trong quá trình quản trị doanh nghiệp. Cuối cùng, việc đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa doanh nghiệp sẽ tạo nên những tác động tích cực đến quyền và lợi ích của các cổ đông thiểu số, từ đó quyền và vai trò của các giám đốc độc lập trong hội đồng quản trị doanh nghiệp cũng sẽ được nâng cao.

*Thông tin thư viện:

Nguyen, T. T. M., Evans, E., & Lu, M. (2019). Perceptions of independent directors about their roles of and challenges on corporate boards: Evidence from a survey in Vietnam. Asian Review of Accounting, 27(1), 69-96, DOI: 10.1108/ARA-02-2017-0028.

Đỗ Phương Anh (University of Messina, Ý)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):