CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tự do hóa thương mại, chất lượng thể chế và tác động đối với thu nhập bình quân đầu người ở khu vực hạ Sahara châu Phi

SSHPA (03-06-2019) — Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy tự do hóa hoặc dòng chảy thương mại là yếu tố quan trọng trong tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên có ít nghiên cứu cho thấy tác động này ở cấp độ khu vực, ví dụ như hạ Sahara châu Phi – một khu vực đặc biệt trên thế giới nơi chất lượng cuộc sống người dân rất thấp nhưng độ mở cửa thương mại cao.

Nghiên cứu mới đây của tác giả Đoàn Quang Huy (Đại học Thái Nguyên) tìm hiểu tác động của tự do hóa thương mại, vốn và đầu tư, các yếu tố xã hội và toàn cầu hóa chính trị đối với thu nhập bình quân của người dân khu vực châu Phi hạ Sahara. Công bố với tên gọi Trade, institutional quality and income: Empirical evidence for Sub-Saharan Africa được đăng trên tạp chí Economies [ESCI; Scopus].

Đây là một trong hai nghiên cứu duy nhất trong số chuyên đề Selected Papers from 2018 IAC-MEM Conferences, tuyển tập các nghiên cứu được chọn lọc trong hội thảo 2018 International Academic Conferences về quản trị, kinh tế và marketing do Czech Insititute of Academic Education và Czech  Technical Univerzity in Prague đồng tổ chức tại Budapest, Hungary.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng cân bằng của 45 quốc gia châu Phi khu vực hạ Sahara trong 34 năm (1980-2013), áp dụng các chỉ số tổng hợp tiên tiến nhất về tự do hóa thương mại – KOF, khắc phục được yếu điểm của các chỉ số thương mại và thu nhập trước đây. Chỉ số này không chỉ bao quát các yếu tố kinh tế mà cả chính trị và xã hội.

Khu vực hạ Sahara châu Phi (Nguồn: Wikipedia)

Phân tích tác động ở bối cảnh tĩnh và động (static and dynamic settings), ngắn hạn và lâu dài, tác giả đưa ra các kết quả ở khu vực hạ Sahara châu Phi:

  • Tự do hóa thương mại và đầu tư có tác động tích cực đối với tăng trưởng thu nhập, song có sự khác biệt giữa mô hình tĩnh và động. Tuy nhiên, các tác động này đều tiêu cực khi xem xét ngắn hạn nhưng có hiệu quả tích cực về lâu dài. Điều này được giải thích bởi sự thích ứng của các doanh nghiệp nội địa trong môi trường quốc tế.
  • Liên hệ giữa các cá nhân đến từ các quốc gia khác nhau trong mô hình tĩnh cho thấy hiệu quả tích cực đối với mức thu nhập nói chung ở khu vực châu Phi hạ Sahara. Ước tính dài hạn cho kết quả tương tự, song không tìm thấy hiệu quả này trong mô hình động.
  • Nguồn kiến thức, thông tin, khoa học công nghệ thông qua sự phát triển mạnh của các hình thức truyền thông làm tăng cao thu nhập một cách rõ rệt trong cả bối cảnh tĩnh và động. Mặc dù chưa rõ ràng về tác động ngắn hạn, không thể phủ nhận hiệu quả lâu dài của luồng thông tin đối với sự phát triển kinh tế.
  • Nhận thấy tác động tiêu cực của dòng chảy niềm tin và giá trị, cũng như sức chi phối của sản phẩm văn hóa Mỹ đối với thu nhập của người dân. Điều này có thể gây ra sự bất mãn với chính phủ, tạo ra nền kinh tế và chính trị bất ổn định.

Trẻ em được khám bệnh tại Tanzania (Nguồn: Hugh Sitton/Getty Images trên The Guardian)

  • Tác động của toàn cầu hóa chính trị phức tạp và có sự khác nhau trong từng trường hợp cụ thể. Chính phủ cần cẩn trọng cân nhắc các hoạt động hợp tác dựa trên lợi ích chung và đảm bảo các nguồn hỗ trợ được sử dụng hiệu quả giúp tăng trưởng.
  • Chất lượng thể chế đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân trong mọi bối cảnh. Do đó đây là một giải pháp then chốt ở khu vực hạ Sahara châu Phi, nơi còn nhiều bất ổn về kinh tế và chính trị.
  • Nghiên cứu kết luận rằng cần tìm hiểu tác động giữa mô hình tĩnh và động, ngắn hạn và lâu dài. Đồng thời do các yếu tố và điều kiện khác biệt giữa các khu vực, nên tiến hành nghiên cứu đối với riêng từng khu vực.

*Thông tin thư viện (APA):

Doan, Q. H. (2019). Trade, institutional quality and income: Empirical evidence for Sub-Saharan Africa. Economies, 7(2), 48, DOI:10.3390/economies7020048

Hoàng Lê Ngọc Anh (hoanglengocanh1996@gmail.com)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):