CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Rút lui “hòa bình”

SSHPA (8-5-2019) — Trong bài ngắn này chúng tôi xin trình bày một trường hợp rút bài mang đậm chất khoa học, tự phản biện, và ứng xử văn minh của các tác giả công trình nghiên cứu đã xuất bản.

Bài của 4 tác giả Trung Quốc, trên tạp chí Mathematical and Computational Applications, tập 22 (năm 2018).

Chỉ đơn giản là các tác giả tự tìm thấy lỗi khiến cho kết quả không còn đáng tin cậy, và họ tự đề nghị rút bài. Nội dung rút bài cũng là một bài đăng đàng hoàng, ngắn chỉ 1 trang như dưới đây (và có DOI riêng hẳn hoi: https://doi.org/10.3390/mca23030044).

Việc rút bài trong hòa bình như trên hợp chuẩn và văn minh, được xếp vào nhóm “heroic act”. Theo quy tắc, bài rút không được hiểu là tự tiện rút bài khỏi tạp chí, mà được ghi là rút bài, và bài gốc còn nguyên để bất kỳ ai muốn tham khảo nội dung nguyên thủy đều có thể truy cập bình thường. Đối với bài nói trên, nội dung gốc vẫn tìm được qua DOI: https://dx.doi.org/10.3390/mca22040040. Khi mở ra bài vẫn còn nguyên, chỉ thêm một dòng ghi chú màu vàng để báo hiệu bài đã rút (xem hình dưới).

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):