CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Các trường nghệ thuật đang mất dần chỗ đứng tại Mỹ

SSHPA (10-06-2019) — Tại Mỹ hiện nay, các trường nghệ thuật đang gặp một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vì nhiều lý do khác nhau như: kinh tế, chính trị, triết lý. Trong bài viết Why Art Schools Are Disappearing trên Foundation for Economic Education, tác giả Michael J. Pearce nhận định: “Các chương trình nghệ thuật cần dạy học sinh các kỹ năng cần thiết để họ có thể sống đời sống nghệ thuật trong thời đại của chính họ.”

(Nguồn: Galerie K Moeller Vietnamese Art)

Vấn đề đầu tiên được bàn đến là đầu ra cho sinh viên các trường nghệ thuật. Chỉ có khoảng 10% sinh viên tốt nghiệp là có thể kiếm sống với nghệ thuật. Thậm chí, tỉ lệ học sinh trung học bỏ học có việc làm còn cao hơn cả sinh viên nghệ thuật. Hệ quả là nhiều khoa đào tạo nghệ thuật trên khắp nước Mỹ phải đối mặt với tỉ lệ nhập học thấp, và nguy cơ đóng cửa cao. Trái ngược với sự khủng hoảng mà các trường đại học nghệ thuật gặp phải, các xưởng vẽ (atelier) đang được mở trên khắp nước Mỹ. Tại các xưởng vẽ này, sinh viên được dạy các kĩ năng cần thiết thiết yếu mà các công ty về đồ họa, hay kiến trúc tìm kiếm.

(Nguồn: Photo by Fancycrave.com from Pexels)

Vấn đề về mặt triết lý giữa các trường nghệ thuật và các xưởng vẽ nằm ở định nghĩa về nghệ thuật: là sự tự do trong thể hiện bản thân hay là việc làm chủ các kĩ năng thiết yếu, thực tế. Tác giả Michael J. Pearce đánh giá việc sự sáng tạo chỉ đến khi các kĩ năng trở thành bản năng. Chính vì vậy, việc tập trung vào tính lý tưởng hơn là các kĩ năng thiết yếu đang gây ra các vấn đề cho trường nghệ thuật.

Sự thành công của các xưởng vẽ nằm ở sự tập trung vào việc giúp người học làm chủ các kĩ năng thực tế cực kì tốt. Và các kĩ năng đó là sự chuẩn bị tốt nhất để sinh viên có thể phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):