CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Dấu gạch nối—tác nhân ảnh hưởng tới thống kê trích dẫn của các nghiên cứu học thuật

SSHPA (15-06-2019) — Nghiên cứu mới đây trên tạp chí IEEE Transactions on Software Engineering [2017 JIF = 3.331; 2018 CiteScore = 6.78] đã chỉ ra việc sử dụng dấu gạch nối (–) trong tên bài nghiên cứu có thể gây ảnh hưởng đến các thống kê trích dẫn. Đối với các tạp chí, chi tiết nhỏ này cũng tác động đến tính toán hệ số tác động.

Nghiên cứu có tên gọi Metamorphic Robustness Testing: Exposing Hidden Defects in Citation Statistics and Journal Impact Factors được đăng đã giới thiệu cách thức kiểm tra khả năng hồi phục của hệ thống phần mềm khi gặp các dữ liệu đầu vào có lỗi trong quá trình xử lí lượng dữ liệu lớn.

(Nguồn: eFrog Press)

Các tác giả nghiên cứu đã sử dụng phương pháp này để kiểm tra hai cơ sở dữ liệu học thuật lớn nhất hiện nay là Scopus và ISI Web of Science. Kết quả phân tích cho thấy hai hệ thống lớn này đều tồn tại các lỗi ảnh hưởng tới nhận biết các trích dẫn có dấu gạch nối trong tên bài. Ảnh hưởng của dấu gạch nối cũng đúng khi nhóm nghiên cứu xét tới một ngành riêng là hóa học. Đánh giá ảnh hưởng của dấu gạch nối trong tên bài tới các tạp chí, nghiên cứu cho thấy các tạp chí có hệ số tác động cao hơn có tỉ lệ các bài viết có tiêu đề sử dụng dấu gạch nối thấp hơn.

Kết quả nghiên cứu này cho chúng ta không nên đánh giá chất lượng học thuật hoàn toàn dựa vào một thông số. Chia sẻ trên Phys.org, tác giả T. H. Tse (University of Hong Kong) cho biết kết quả này có thể được lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học sử dụng cho quá trình đánh giá biên chế, hay xem xét đơn xin tài trợ.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):