CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Áp lực đối với các nhà nghiên cứu trẻ tại châu Âu

SSHPA (19-06-2019) — Khảo sát mới đây của Young Academy of Europe (YAE)—mạng lưới các nhà nghiên cứu trẻ tại châu Âu—đã tìm hiểu về sự cân bằng công việc – đời sống, yêu cầu để được bổ nhiệm biên chế chính thức và khối lượng công việc quản lý, hành chính của các nhà khoa học trẻ.

(Nguồn: Photo by rawpixel.com from Pexels)

Với sự giúp đỡ của Springer Nature, khảo sát đã thu thập được 104 trả lời từ các thành viên của mạng lưới. Trong đó, 67% đối tượng trả lời là nam giới; có 36 người hiện đang là giáo sư và 31 người là phó giáo sư, ngoài ra có 20 người đang nắm giữ trọng trách dẫn dắt các chương trình nghiên cứu (Principal Investigator – PI).

Có 4 thách thức chính đối với các nhà nghiên cứu trẻ tại châu Âu được đưa ra bao gồm:

  • Thiếu thời gian làm việc,
  • Khả năng đảm bảo vị trí chính thức,
  • Khả năng được nhận tài trợ,
  • Gánh nặng các công việc hành chính.

Khảo sát của YAE cho thấy 95% người trả lời báo cáo làm việc hơn 40 tiếng một tuần, trong đó khoảng 50% làm việc trên 50 tiếng. Chi tiết hơn về thời gian làm việc, 2/3 thời gian trong tổng số giờ làm việc này được dành cho các công việc hành chính (19%), giảng dạy (15%), viết đơn xin tài trợ (13%) và các tác vụ khác (4%).

(Nguồn: Pexels)

Khối lượng công việc lớn này dẫn tới những vấn đề sức khỏe như ức chế tâm lý, hay quá tải. Trong đó, định hướng tương lai và sự nghiệp không rõ ràng là một yếu tố lớn ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà nghiên cứu trẻ. Công việc hành chính cũng mang lại nỗi cay đắng cho những người trả lời khi nhiều bình luận nhận xét các công việc này hoàn toàn vô nghĩa, hay là việc thừa không đáng.

Theo Nature, các nhà hoạch định chính sách khoa học tại châu Âu nên tham khảo ý kiến của những người trẻ để có thể tạo ra cộng đồng khoa học lành mạnh, với sự hỗ trợ tốt cho các nhà nghiên cứu trẻ.

Tham khảo:

Susi, T., Shalvi, S. & Srinivas, M. (2019). ‘I’ll work on it over the weekend’: high workload and other pressures faced by early-career researchers. Nature, doi: 10.1038/d41586-019-01914-z


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):