CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Báo cáo hệ số tác động Journal Citation Reports 2019

SSHPA (21-06-2019) — Ngày 20-06-2019 vừa qua, Clarivate đã chính thức công bố Journal Citation Reports (JCR) 2019, sử dụng dữ liệu thu thập trong năm 2018. Báo cáo hệ số tác động JCR 2019 năm nay bổ sung mới 283 tạp chí, nhưng cũng có 17 tạp chí bị loại sau khi bị điều tra các hành vi bất bình thường. Trong tổng số 11877 tạp chí, có đến 64% có hệ số tác động Journal Impact Factor tăng.

Top 20 các tạp chí có hệ số tác động cao nhất vẫn bao gồm các tên tuổi quen thuộc như CA-A Cancer Journal for Clinicians (2018 Journal Impact Factor = 223.7), New England Journal of Medicine (70.7), Lancet (59.1), Nature (43.1), Science (41), hay Cell (36.2).

Không khó để thấy, trong số 20 tạp chí có IF cao nhất thì tới 10 là các tạp chi họ nhà Nature. Science family có 1 đại diện, chính là Science Magazine, và Lancet family có 2. Đáng nói là ấn phẩm lừng danh PNAS của Viện hàn lâm khoa học Mỹ không nằm trong top 20 trong hình dưới đây, vì dù IF rất cao 9.58 vẫn thấp hơn hàng trăm ấn phẩm khoa học khác.

Trong số các tạp chí có Impact Factor lần đầu tiên, đáng chú nhất là tạp chí Nature Human Behaviour với 2018 JIF = 10.575 (tạp chí thuộc cả 2 chỉ mục SCIE và SSCI, Q1 tất cả các phân mục ngành con; https://www.nature.com/nathumbehav/).

Độc giả SSHPA có thể tra cứu trực tiếp hệ số tác động 2018 Journal Impact Factors tại đây (Excel file).


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):