CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Những thay đổi trong nhận thức của giảng viên đại học, cao đẳng về chương trình học

SSHPA (30-06-2019) — Nhận thấy sự phổ biến toàn cầu của các chương trình đào tạo nhằm cải thiện chất lượng dạy và học, cũng như nhận thức sư phạm của giảng viên đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên vào năm 2007. Tuy nhiên, hiện có rất ít các đánh giá cụ thể về tác động của chương trình đào tạo này tại Việt Nam.

Hai tác giả Nguyễn Thị Văn Sử (Đại học Cần Thơ) và Kevin Laws (University of Sydney, Úc) đã tìm hiểu chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc có tác động như thế nào tới nhận thức của giảng viên về việc thiết kế chương trình học. Nghiên cứu với tên gọi Changes in higher education teachers’ perceptions of curriculum được công bố trên tạp chí Journal of Applied Research in Higher Education [ESCI; 2018 CiteScore = 0.64] đầu năm 2019 vừa qua.

Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Cửu Long, một trong những trường đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn phối hợp triển khai chương trình bồi dưỡng giảng viên. Phỏng vấn 15 người tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học, cao đẳng và 5 diễn giả của chương trình, cũng như phân tích những tài liệu liên quan, hai tác giả đưa ra các kết quả nghiên cứu:

  • Lý thuyết Constructive Alignment của John Bigg có tác động hiệu quả tới thay đổi nhận thức về thiết kế chương trình học của người tham gia chương trình bồi dưỡng giảng viên.

Mô hình Constructive Alignment của John Bigg trong thiết kế chương trình học (Nguồn: The University of Sydney)

  • Vai trò của giảng viên trong phát triển chương trình học thường bị bỏ qua ở Việt Nam, giảng viên thường phụ thuộc vào các chương trình có góc tiếp cận từ trên xuống, được thiết kế bởi các chuyên gia. Khảo sát sau chương trình bồi dưỡng cho thấy các giảng viên đã nhận thức rõ hơn vai trò và tiếng nói của họ trong thiết kế và triển khai chương trình học.
  • Tuy nhiên, không có nhận thức nào liên quan đến vai trò của sinh viên trong thiết kế chương trình học. Có thể thấy trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, tiếng nói của sinh viên thường ít được lắng nghe và để tâm, trong khi vai trò cùng xây dựng chương trình học của sinh viên và giảng viên đã được khẳng định có tiềm năng mang lại lợi ích.

Các tác giả khuyến khích những nghiên cứu trong tương lai tìm hiểu tính khả thi khi đề cập đến sự tham gia của sinh viên vào thiết kế chương trình học trong hoạt động bồi dưỡng giảng viên đại học và cao đẳng.

(Nguồn: Hình ảnh được cung cấp bởi WikimediaImages từ Pixabay)

*Thông tin thư viện (APA):

Nguyen, T. V. S., Laws, K. (2019). Changes in higher education teachers’ perceptions of curriculum. Journal of Applied Research in Higher Education, 11(1), 76-89. DOI: 10.1108/JARHE-06-2018-0097.

Hoàng Lê Ngọc Anh (hoanglengocanh1996@gmail.com)


Ý kiến bạn đọc (0):