CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định kinh doanh của thanh niên Việt Nam

SSHPA (07-02-2019) — Khuyến khích hoạt động kinh doanh trong giới trẻ là cần thiết để Chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu một triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020. Tuy nhiên ý định kinh doanh của thanh niên Việt Nam vẫn còn là một vấn đề chưa được nghiên cứu, tìm hiểu kĩ lưỡng.

Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), Đỗ Thị Hải Hà (trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Vũ Thị Bích Thảo (Viện Nghiên cứu Thanh niên), Đặng Kim Anh (trường Đại học Duy Tân), Nguyễn Hoàng Long (trường Đại học Nguyễn Tất Thành) đã tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định kinh doanh của thanh niên Việt Nam. Nghiên cứu Factors affecting entrepreneurial intentions among youths in Vietnam được công bố trên tạp chí Children and Youth Services Review [2018 JIF = 1.684; 2018 CiteScore = 2.04].

Nhóm nghiên cứu khảo sát trực tuyến 1600 thanh niên trong lứa tuổi từ 18 đến 24 ở 10 tỉnh thành Việt Nam: Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Bến Tre, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu xây dựng các yếu tố có liên hệ với ý định kinh doanh của thanh niên Việt Nam dựa trên lý thuyết hành vi có hoạch định (Theory of Planned Behaviors – TPB), bao gồm: thái độ đối với phát triển kinh doanh, chuẩn mực xã hội, kiểm soát hành vi nhận thức, thái độ với tiền bạc, mong muốn thành công và thử thách, giáo dục về kinh doanh, trải nghiệm làm kinh doanh, môi trường kinh doanh, sự sáng tạo; và các yếu tố: chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các đặc điểm nhân khẩu học gồm giới tính, nghề nghiệp, trình độ giáo dục, số năm kinh nghiệm làm việc, nghề nghiệp của bố và mẹ.

(Nguồn: Pixabay)

Kết quả cho thấy ý định làm kinh doanh của thanh niên Việt Nam ở mức độ trung bình. Ý định kinh doanh càng cao có mối liên hệ với mức độ cao của các yếu tố mong muốn thành công và thử thách, thái độ đối với kinh doanh, kiểm soát hành vi nhận thức, trải nghiệm làm kinh doanh và sự sáng tạo.  

Nhóm nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa chuẩn mực xã hội với ý định kinh doanh của thanh niên Việt Nam. Trong khi kết quả cho thấy thái độ đối với kinh doanh có ảnh hưởng nhiều nhất tới ý định kinh doanh, các tác giả cho rằng giới trẻ ngày nay độc lập về lựa chọn con đường sự nghiệp hơn so với quá khứ khi cơ hội nghề nghiệp còn hạn chế.

Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các đặc điểm về tính cách có ảnh hưởng quan trọng tới ý định kinh doanh của thanh niên, đặc biệt là mong muốn thành công và thử thách cho thấy người trẻ có ý định kinh doanh sẵn sàng chấp nhận những mạo hiểm để khởi nghiệp.

(Nguồn: Unsplash)

Sự sáng tạo và trải nghiệm kinh doanh có vẻ còn hạn chế về sức ảnh hưởng đối với ý định kinh doanh. Mặc dù một số phương pháp giảng dạy tiên tiến mới được triển khai ở một số trường đại học những năm gần đây, giảng viên vẫn thường sử dụng cách dạy truyền thống, điều này làm giảm khả năng sáng tạo và tư duy phản biện của sinh viên. Do đó cần phát triển phương pháp giảng dạy, cũng như khuyến khích các hoạt động kinh doanh ở trường học nhằm tạo động lực cho thanh niên làm kinh doanh sau khi tốt nghiệp.

Ở mức độ nhà nước, Chính phủ nên tăng cường chính sách và các cuộc thi kinh doanh nhằm khích lệ thanh niên tìm kiếm những lời khuyên đúng đắn và kịp thời để phát triển kinh doanh.

*Thông tin thư viện (APA):

Nguyen, A. T., Vu, T. B. T., Do, T. H. H., Dang, K. A., Nguyen, H. L. (2019). Factors affecting entrepreneurial intentions among youths in Vietnam. Children and Youth Services Revie, 99, 186-193. Doi: 10.1016/j.childyouth.2019.01.039

Hoàng Lê Ngọc Anh (hoanglengocanh1996@gmail.com)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):