CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Lời mời đóng góp bài chuyên đề “Academic Contributions to the UNESCO 2019 Forum on Education for Sustainable Development and Global Citizenship”

SSHPA (07-04-2019) — Giáo dục cho phát triển bền vững và công dân toàn cầu hiện đang là mối quan tâm lớn và xu thế chung trong định hướng phát triển giáo dục của các quốc gia. Đây cũng là một khía cạnh trong các mục tiên phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (UN SDGs), đặc biệt quan trọng đối với các nước đông dân và nền kinh tế tăng trưởng nhanh như Việt Nam, nơi các vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững đang dần trở thành những thách thức lớn.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này, nhằm phục vụ cho xây dựng và phát triển chính sách cho nền giáo dục quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã chủ động xây dựng số chuyên đề Academic Contributions to the UNESCO 2019 Forum on Education for Sustainable Development and Global Citizenship với sự hỗ trờ từ tạp chí Sustainability [2018 JIF = 2.592; 2018 CiteScore = 3.01] thuộc nhà xuất bản MDPI. Số chuyên đề nhằm mục đích đóng góp các nghiên cứu chất lượng cho Diễn đàn UNESCO 2019 cho phát triển bền vững và công dân toàn cầu, được UNESCO phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức.

Số chuyên đề “Academic Contributions to the UNESCO 2019 Forum on Education for Sustainable Development and Global Citizenship” mời các học giả, nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực đa dạng, cũng như các các nhà hoạch định và thực thi chính sách từ các cấp, các ngành đóng góp các nghiên cứu dưới dạng bài báo khoa học, nghiên cứu tổng quan, các bài luận, quan điểm về các chủ đề:

 • Di dân toàn cầu và công dân tương lai
 • Ý nghĩa của UN SDGs và các chính sách giáo dục tầm quốc gia và quốc tế.
 • Khung vận hành và nghị trình chính chị để cải thiện giáo dục và phát triển bền vững
 • Những vấn đề bỏ ngỏ trong giáo dục và khoa học
 • Bất bình đẳng kinh tế xã hội và tương lai của UN SDGs
 • Mục tiêu, chương tình và chính sách giáo dục mầm non và phổ thông trong khuôn khổ Un SDGs
 • Giáo dục đại học và nghiên cứu về chủ đề bền vững tự nhiên và xã hội và UN SDGs 
 • Ảnh hưởng dài hạn của giáo dục mầm non, phổ thông và đại học lên chiến lược SDGs và tăng trưởng kinh tế mang tính công bằng
 • Quỹ giáo dục và khoa học, và nghiên cứu cơ bản ở các nước phát triển và đang phát triển
 • Ảnh hưởng của mạng xã hội và công nghệ lên giáo dục xã hội và công dân tương lai
 • Nền tảng kiến thức STI/STEM và cải thiện giáo dục cho công dân toàn cầu tương lai
 • Học tập suốt đời cho phát triển bền vững

(Nguồn: UNESCO)

Tạp chí xuất bản số chuyên đề là Sustainability với H-index = 53, là một trong số những ấn phẩm quen thuộc với các tác giả Việt, với tiềm năng cao được xếp hạng Q1 trong tương lai gần (IF của tạp chí tăng mạnh từ mức 2.075 của 2017 lên 2.592 của 2018). Bên cạnh những đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn đối với các vấn đề phát triển bền vững và công dân toàn cầu, công bố trên một tạp chí uy tín với hệ số tác động cao và vẫn đang có xu hướng tăng như Sustainability là sự khích lệ với các học giả và nhà nghiên cứu.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):