CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Phân định rõ ràng đóng góp của các tác giả trong nghiên cứu

SSHPA (07-07-2019) — Sự chuyên môn hóa của công việc nghiên cứu, cũng như sự đa dạng của các loại bài nghiên cứu khác nhau yêu cầu các tạp chí, các nhà xuất bản cần có sự quy định và công nhận rõ ràng hơn về vai trò của các tác giả trong nghiên cứu. Tác giả Alex Holcombe (University of Sydney, Úc) đã đưa ra quan điểm về tầm quan trọng của việc sử dụng hệ thống phân định vai trò tác giả CRediT (Contributor Roles Taxonomy) trong bài viết Farewell authors, hello contributors trên Nature.

Nghiên cứu trên tạp chí Journal of Risk and Financial Management thuộc nhà xuất bản MDPI sử dụng hệ thống phân định vai trò tác giả CRediT.

Trước đây, để có quyền được đứng tên trong một một nghiên cứu khoa học thì một nhà nghiên cứu cần có đóng góp đáng kể trong các công việc lên ý tưởng, thiết kế thí nghiệm, xử lí dữ liệu, hay viết bài. Vì vậy, vai trò của các tác giả cũng được ngầm hiểu thông qua vị trí tác giả: tác giả đứng nhất, tác giả đứng cuối, hay tác giả đầu mối.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu hiện nay không chỉ còn gói gọn trong các công việc kể trên. Rất nhiều đóng góp khoa học quan trọng ngày nay ghi nhận vai trò của các lập trình viên, hay các nhà thống kê. Vì vậy, theo tác giả Holcombe, sự ra đời của CRediT từ năm 2014 đến nay đã tạo ra một thống phân loại đóng góp rất tốt và tiện lợi. Hiện nay, nhiều nhà xuất bản danh tiếng như Cell Press, Oxford University Press, hay MDPI đều đang áp dụng CRediT trên một số tạp chí của mình. Hệ thống ghi nhận 14 hình thức đóng góp, từ truyền thống như: lên ý tưởng (conceptualization), phương pháp luận (methodology), viết bản thảo đầu tiên (Writing—original draft), chỉnh sửa hoàn thiện bản thảo (Writing—review & editing); cho đến những đóng góp vốn thường bị bỏ qua như: điều tra, tái xác lập lại kết quả (investigation), hướng dẫn (supervision), hay tìm kiếm tài trợ (funding acquisition).

Chia sẻ chung quan điểm, nhà nghiên cứu Nick Steinmetz (University of Washington in Seattle, Hoa Kỳ) cũng gợi ý một cách thức trình bày đóng góp của các nhà khoa học hiệu quả hơn thay cho một đoạn chữ như hiện nay: The Contributions Table:

Tác giả Holcombe đánh giá sự ghi nhận đúng đắn của CRediT sẽ giúp các viện nghiên cứu có thể tìm kiếm các vị trí chuyên môn dễ dàng hơn, những người nộp đơn xin tài trợ cũng sẽ có thể cho thấy năng lực của mình rõ ràng hơn, và sự hợp tác giữa các nhà khoa học sẽ đảm bảo với sự chia sẻ nguồn lực hợp lý.

Và với các trình bày mới như tác giả Steinmetz gợi ý, người đọc tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, cũng như các thông tin về mức độ đóng góp cũng rõ ràng hơn (ví dụ: Đen cho ‘major’, Xám cho ‘minor’). Một tác dụng rõ rệt khác là nhà nghiên cứu có thể sử dụng cách thức này trong CV cá nhân, với mỗi cột là công bố, và mỗi hàng là đóng góp của mình.

*Tham khảo:

Holcombe, A. (2019). Farewell authors, hello contributors. Nature, 571, 147, doi: 10.1038/d41586-019-02084-8


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):