CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Học sinh học chậm môn Toán trong giáo dục tiểu học ở Việt Nam

SSHPA (08-07-2019) — Học chậm là một vấn đề được những người làm giáo dục quan tâm bởi gánh nặng nó tạo ra đối với hệ thống trường học, xã hội và bản thân học sinh chậm tiếp thu. Trong khi đó, môn Toán có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục cũng như cuộc sống hiện tại và tương lai, nhưng đồng thời được đánh giá là môn học khó đối với nhiều học sinh.

Tại Việt Nam, nhóm tác giả: Trần Trung (Học viện dân tộc), Nguyễn Thị Thanh Tuyên (Đại học Hùng Vương), Lê Thị Tuyết Trinh (Đại học Đồng Tháp), Phan Anh Tài (Đại học Sài Gòn) đã tìm hiểu về nguyên nhân và đưa ra các sáng kiến hỗ trợ học môn Toán cho những học sinh học chậm ở trường tiểu học. Nghiên cứu thực địa kéo dài từ năm 2013 đến 2016, đối tượng là học sinh lớp 4 tại 3 trường tiểu học thuộc 2 tỉnh phía Bắc Việt Nam.

Một phần kết quả nghiên cứu Slow learners in mathematics classes: the experience of Vietnamese primary education được công bố trên tạp chí Education 3-13 [ESCI; 2018 CiteScore = 0.97] thuộc nhà xuất bản Taylor & Francis vào tháng 6 vừa qua.

(Nguồn: Tran, Nguyen, Le, & Phan, 2019)

Nghiên cứu bước đầu đã xác định các học sinh chậm tiếp thu, gặp khó khăn khi học Toán tại các trường tiểu học, đưa ra những nguyên nhân chính: (1) khả năng nhận thức hạn chế của học sinh, (2) ít nhận được hỗ trợ từ phụ huynh đối với việc học ở nhà, (3) chương trình Toán khối 4 quá tải, (4) không đủ thời giờ trên lớp để giáo viên có thể hỗ trợ cá nhân từng học sinh, (5) học sinh thiếu sự tập trung và động lực với việc học, (6) giáo viên không hiểu đầy đủ về tính cách và nhu cầu của học sinh chậm học, (7) cơ sở vật chất trường học còn hạn chế.

Mặc dù hạn chế về khả năng nhận thức là yếu tố dẫn đầu, nhưng đó không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến kết quả học tập yếu kém của học sinh học chậm. Tất cả những người tham gia nghiên cứu bao gồm học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên giáo dục đều nhận thấy học sinh học chậm hoàn toàn có thể cải thiện kết quả học tập nếu được đáp ứng nhu cầu học tập, đặc biệt từ điều kiện môi trường giáo dục và sự hỗ trợ của phụ huynh.

(Nguồn: Pexels)

Nghiên cứu chỉ ra những rào cản từ cả phía nhà trường và gia đình đối với thành tích học tập của học sinh chậm học. Mặc dù ghi nhận các cách hỗ trợ học tập khác nhau của giáo viên với học sinh hiện nay, vẫn tồn tại những thách thức để có một chiến lược can thiệp phù hợp, điều này đòi hỏi sự chung sức của giáo viên, phụ huynh và các nhà làm chính sách nhằm phát triển hệ thống giáo dục thân thiện với trẻ em.

*Thông tin thư viện (APA):

Tran, T., Nguyen, T. T. T., Le, T. T. T., Phan, A. T. (2019). Slow learners in mathematics classes: the experience of Vietnamese primary education, Education 3-13, DOI: 10.1080/03004279.2019.1633375

Hoàng Lê Ngọc Anh (hoanglengocanh1996@gmail.com)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):