CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tiến đến tính hiệu quả hay bền vững: trường hợp sản xuất cà phê của hộ nông dân nhỏ ở Việt Nam

SSHPA (10-09-2019) — Người nông dân trồng cà phê ở Việt Nam được khuyến khích tham gia vào chương trình bền vững, đảm bảo sản xuất và quản lý nguồn tài nguyên môi trường bằng các phương pháp bền vững, từ đó tăng thu nhập. Về phía người nông dân, việc lựa chọn trồng cà phê theo hình thức bền vững hay canh tác thông thường quyết định bởi hiệu quả kinh tế như sản lượng, chi phí và lợi nhuận. Đã có những nghiên cứu về tác động của việc sản xuất bền vững đối với phúc lợi của người nông dân, tuy nhiên các kết quả đưa ra là đa dạng.

Nhằm khảo sát so sánh những tác động kinh tế giữa phương pháp trồng cà phê bền vững và hình thức canh tác thông thường đối với phúc lợi của người nông dân ở Việt Nam, nhóm tác giả Nguyễn Hùng Anh, Wolfgang Bokelmann (Humboldt University of Berlin, Đức) và Đỗ Thị Nga, Nguyễn Văn Minh (trường Đại học Tây Nguyên) đã thực hiện nghiên cứu Toward Sustainability or Efficiency The Case of Smallholder Coffee Farmers in Vietnam, kết quả được công bố trên tạp chí Economies [ESCI; Scopus].

Dựa trên phiếu khảo sát thu được từ 316 hộ nông dân trồng cà phê cùng quan sát thực tế năm vụ 2017 ở tỉnh Đắk Lắk, nghiên cứu tìm hiểu các khía cạnh về đặc điểm kinh tế xã hội của nông dân trồng cà phê, hoạt động trồng trọt, các yếu tố trong quá trình sản xuất, vấn đề trong quản lý sản xuất bền vững.

(Nguồn: Pexels)

Nghiên cứu đưa ra bằng chứng cho thấy phương pháp bền vững tạo ra hiệu quả chi phí và lợi nhuận cao hơn so với canh tác thông thường, mặc dù không có sự khác biệt đáng kể về hiệu quả sản xuất giữa hai hình thức.

Kết quả chỉ ra hầu hết người nông dân nhận ra tác động tích cực của sản xuất bền vững đối với kinh tế, bảo vệ môi trường và phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, sự tham gia của họ vào quá trình sản xuất bền vững theo mô hình được chứng nhận chủ yếu bắt nguồn từ những vấn đề phổ biến như hạn chế tiếp cận vốn và hỗ trợ kỹ thuật, cũng như tính cạnh tranh của người thu mua nội địa. Do đó, những nông dân trồng cà phê năng suất cao có thể tùy chọn hình thức thâm canh truyền thống dựa trên nguồn lực sẵn có hoặc thích nghi với phương pháp thực hành bền vững nghiêm ngặt và tìm kiếm lợi ích lâu dài ở tương lai.

(Nguồn: Pexels)

Một số vấn đề còn tồn tại đối với quá trình sản xuất cà phê để đạt được tính bền vững lâu dài bao gồm bón phân, tưới tiêu quá mức, vấn đề tuổi thọ cây cà phê và quản lý sử dụng thuốc trừ sâu.

Nâng cao giáo dục, kiến thức canh tác và các hoạt động tập thể có thể giúp người nông dân giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của sản xuất quy mô nhỏ, tăng hiệu quả bền vững về cả lợi ích kinh tế, sinh thái và xã hội – xu hướng cần thiết trong ngành cà phê Việt Nam.

*Thông tin thư viện (APA):

Nguyen, H. A., Bokelmann, W., Do, T. N., Nguyen, V. M. (2019). Toward sustainability or efficiency: The case of smallholder coffee farmers in Vietnam. Economies, 7(3), 66, DOI: 10.3390/economies7030066

Hoàng Lê Ngọc Anh (hoanglengocanh1996@gmail.com)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):