CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tín dụng vi mô đối với giáo dục trẻ em ở Việt Nam

SSHPA (16-07-2019) – Chương trình tín dụng vi mô đã giúp Việt Nam đạt được những thành công trong giảm đói nghèo, tuy nhiên tác động của tín dụng vi mô đối với giáo dục trẻ em mới được nghiên cứu rất ít, với những kết quả trái ngược nhau.

Nhằm dung hòa các kết quả nghiên cứu trước đây, nhóm tác giả Trần Trung (Học viện Dân tộc), Nguyễn Tiến Trung (Tạp chí Giáo dục), Trịnh Thị Phương Thảo (trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên), Lê Thị Thu Hiền (trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tiến hành tìm hiểu về mối liên hệ giữa tín dụng vi mô và giáo dục trẻ em ở Việt Nam. Nghiên cứu với tên gọi Impact of Micro-credit on Child Education in Vietnam: Parametric and Non-parametric Approaches được công bố trên tạp chí Asian Journal of Scientific Research [Web of Science - Zoological Record; Chỉ mục hóa Scopus từ 2008 – 2018; Q4 Scimago; H-Index 13].

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ khảo sát đầu kỳ và cuối kỳ chương trình 135 giai đoạn II của Cục Thống kê Việt Nam năm 2007 và 2012, đưa ra các kết quả đáng lưu ý:

  • Đồng thuận với những nghiên cứu trước đây rằng tiếp cận tín dụng vi mô làm tăng thu nhập hộ gia đình, do đó giúp hộ gia đình thoát nghèo.
  • Mối liên hệ giữa tín dụng vi mô và giáo dục trẻ em được mô tả như hình chữ U ngược: theo sự tăng trưởng thu nhập hộ gia đình, giai đoạn đầu trẻ em có xu hướng bỏ học nhiều hơn, bởi lúc này hộ gia đình cần tận dụng người lao động trong gia đình, bao gồm cả trẻ em để tiết kiệm chi phí và đảm bảo mức sống tối thiểu; giai đoạn sau xu hướng đó giảm, nhóm tác giả giải thích khi đảm bảo được mức sống tối thiểu, các gia đình đầu tư bằng cách cho con cái đi học và hạn chế sử dụng lao động trẻ em. Điểm tạo ra bước ngoặt (turning point) là thu nhập bình quân đầu người tương đương 800,000 VNĐ.

(Nguồn: Pixabay)

  • Sử dụng kết hợp phương pháp tham số và phi tham số đã làm rõ được những kết quả nghiên cứu mâu thuẫn trước đây chỉ sử dụng phương pháp tham số.
  • Chương trình tín dụng vi mô của Chính phủ không hiệu quả với những trường hợp nghèo nhất. Để cải thiện phúc lợi nói chung và giáo dục của trẻ em nghèo nói riêng, Chính phủ nên hỗ trợ các hộ gia đình đặc biệt khó khăn đạt ngưỡng thu nhập bình quân 800,000 VNĐ để tạo cơ hội cho trẻ em trong các gia đình này được đến trường.

*Thông tin thư viện (APA):

Tran, T., Nguyen, T. T., Trinh, T. P. T., Le, T. T. H. (2019). Impact of micro-credit on child education in Vietnam: Parametric and non-parametric approaches. Asian Journal of Scientific Research, 12(2), 249-255. DOI: 10.3923/ajsr.2019.249.255

Hoàng Lê Ngọc Anh (hoanglengocanh1996@gmail.com)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):